1 Piotra 3:1-22

3  Podobnie+ wy, żony, bądźcie podporządkowane+ swoim mężom, żeby — jeśli niektórzy nie są posłuszni+ Słowu — mogli bez słowa zostać pozyskani+ dzięki postępowaniu swych żon,+  będąc naocznymi świadkami waszego nieskalanie czystego postępowania,+ połączonego z głębokim respektem.  A waszą ozdobą niech nie będzie zewnętrzne splatanie włosów+ i wkładanie złotych przystrojeń+ albo noszenie szat wierzchnich,  ale niech nią będzie ukryta osoba+ serca w niezniszczalnej szacie+ cichego i łagodnego ducha,+ który ma wielką wartość w oczach Boga.  Bo tak też niegdyś ozdabiały się święte niewiasty, które pokładały nadzieję w Bogu, podporządkowując się swoim mężom,  jak Sara, która okazywała posłuszeństwo Abrahamowi, nazywając go „panem”.+ A wy stałyście się jej dziećmi, jeśli tylko trwacie w czynieniu dobra i nie boicie się niczego, co wzbudza strach.+  Wy, mężowie, podobnie+ mieszkajcie z nimi stosownie do wiedzy,+ darząc je szacunkiem+ jako naczynie słabsze, żeńskie, gdyż i wy jesteście wraz z nimi dziedzicami+ niezasłużonej łaski życia, aby wasze modlitwy nie napotykały przeszkód.+  W końcu wszyscy bądźcie podobnie usposobieni,+ okazując wzajemne zrozumienie, żywiąc uczucie braterskie, będąc tkliwie współczującymi,+ pokornego umysłu,+  nie odpłacając krzywdą za krzywdę+ ani obelgą za obelgę,+ lecz przeciwnie, błogosławiąc,+ ponieważ zostaliście powołani do tego biegu, abyście mogli odziedziczyć błogosławieństwo. 10  Albowiem „kto chciałby miłować życie i ujrzeć dobre dni,+ niech powstrzyma język+ od złego, a wargi od mówienia rzeczy zwodniczych,+ 11  lecz niech się odwróci od złego,+ a czyni to, co dobre; niech szuka pokoju i do niego dąży.+ 12  Bo oczy+ Jehowy są zwrócone ku ludziom prawym, a jego uszy ku ich błaganiu,+ ale oblicze Jehowy jest przeciwko tym, którzy czynią zło”.+ 13  Doprawdy, któryż człowiek wyrządzi wam szkodę, jeśli staniecie się gorliwi w tym, co dobre?+ 14  Lecz nawet gdybyście mieli cierpieć ze względu na prawość, jesteście szczęśliwi.+ Nie bójcie się jednak tego, co wzbudza u nich bojaźń,+ ani nie wpadajcie we wzburzenie.+ 15  Ale w swych sercach uświęcajcie Chrystusa jako Pana,+ zawsze gotowi do obrony+ wobec każdego, kto od was żąda uzasadnienia nadziei, którą macie w sobie, lecz czyńcie to w łagodnym usposobieniu+ i z głębokim respektem. 16  Zachowujcie dobre sumienie,+ aby w tym, co się mówi przeciwko wam, zostali zawstydzeni+ ci, którzy się wypowiadają lekceważąco o waszym dobrym postępowaniu w związku z Chrystusem.+ 17  Lepiej bowiem, żebyście cierpieli za czynienie dobra+ — jeśli tego chce wola Boża — niż za wyrządzanie zła.+ 18  Bo nawet Chrystus raz na zawsze umarł za grzechy,+ prawy za nieprawych,+ aby was przywieść do Boga;+ uśmiercony został w ciele,+ ale ożywiony w duchu.+ 19  W tym też stanie poszedł i głosił duchom będącym w więzieniu,+ 20  które niegdyś okazały nieposłuszeństwo,+ gdy cierpliwość Boża+ wyczekiwała za dni Noego — w czasie budowy arki,+ w której niewiele osób, to jest osiem dusz, zostało bezpiecznie przeprowadzonych przez wodę.+ 21  Odpowiednik tego teraz i was wybawia,+ mianowicie chrzest (nie usunięcie brudu z ciała, lecz prośba do Boga o dobre sumienie),+ przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.+ 22  Jest on po prawicy+ Bożej, gdyż poszedł do nieba, a podporządkowano+ mu aniołów+ i władze, i moce.

Przypisy