1 Piotra 2:1-25

2  Odrzućcie zatem wszelkie zło+ i wszelki podstęp, a także obłudę i zawiść oraz wszelką obmowę+  i jak nowo narodzone dzieciątka+ rozwińcie gorące pragnienie nie sfałszowanego mleka+ mającego związek ze słowem, abyście dzięki niemu rośli ku wybawieniu,+  jeśli tylko zakosztowaliście, że Pan jest życzliwy.+  Przychodząc do niego jako do żywego kamienia,+ przez ludzi+ wprawdzie odrzuconego,+ lecz wybranego, drogocennego u Boga,+  wy sami też niczym żywe kamienie jesteście budowani jako duchowy dom,+ abyście stanowili święte kapłaństwo, żeby składać duchowe ofiary+ godne przyjęcia przez Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa.+  Bo jest w Piśmie: „Oto kładę na Syjonie kamień — wybrany, fundamentowy kamień narożny, drogocenny; i nikt, kto wierzy, na pewno nie dozna rozczarowania”.+  Dla was zatem jest On drogocenny, ponieważ wierzycie, dla tych zaś, którzy nie wierzą, „właśnie ten kamień, odrzucony+ przez budowniczych, stał się głowicą węgła”+  oraz „kamieniem potknięcia i masywem skalnym obrazy”.+ Ci się potykają, gdyż są nieposłuszni słowu. Na to zresztą zostali naznaczeni.+  Lecz wy jesteście „rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym,+ ludem na szczególną własność+ — żebyście szeroko oznajmili wspaniałe przymioty”+ tego, który was powołał z ciemności do swego zdumiewającego światła.+ 10  Bo niegdyś nie byliście ludem, lecz teraz jesteście ludem Bożym;+ wy byliście tymi, którym nie okazywano miłosierdzia, lecz teraz jesteście tymi, którym miłosierdzie okazano.+ 11  Umiłowani, usilnie zachęcam was jako przybyszów i tymczasowych osiedleńców,+ abyście się powstrzymywali od cielesnych pragnień,+ które toczą bój przeciwko duszy.+ 12  Trwajcie w swym szlachetnym postępowaniu wśród narodów,+ żeby w tym, co mówią przeciw wam niczym złoczyńcom, mogły dzięki waszym szlachetnym uczynkom,+ których są naocznymi świadkami, wychwalać Boga w jego dniu przeglądu.+ 13  Przez wzgląd na Pana podporządkujcie się+ wszelkiemu stworzeniu ludzkiemu:+ czy to królowi+ jako wyższemu, 14  czy to namiestnikom jako posłanym przez niego w celu wymierzania kary złoczyńcom, a udzielania pochwały czyniącym dobro.+ 15  Taka bowiem jest wola Boża, żebyście, czyniąc dobro, niejako nałożyli kaganiec ignoranckiej mowie ludzi nierozsądnych.+ 16  Bądźcie jako ludzie wolni,+ ale nie używajcie swej wolności jako osłony dla zła,+ lecz tak, jak niewolnicy Boży.+ 17  Szanujcie ludzi wszelkiego pokroju,+ miłujcie całą społeczność braci,+ Boga się bójcie,+ miejcie szacunek dla króla.+ 18  Niech słudzy domowi będą z całą należną bojaźnią+ podporządkowani+ swym właścicielom, nie tylko dobrym i rozsądnym, lecz i tym, których trudno zadowolić. 19  Jeśli bowiem ze względu na sumienie wobec Boga ktoś znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie, jest to rzecz miła.+ 20  Bo jakąż sobie zaskarbiacie zasługę, jeśli grzeszycie i będąc policzkowani, cierpliwie to znosicie?+ Ale jeśli cierpliwie znosicie, czyniąc dobro i cierpiąc,+ jest to rzecz miła Bogu.+ 21  Właśnie do tego biegu zostaliście powołani, gdyż i Chrystus cierpiał za was,+ pozostawiając wam wzór, abyście podążali dokładnie jego śladami.+ 22  On grzechu nie popełnił+ ani w jego ustach nie znaleziono nic zwodniczego.+ 23  Gdy go obrzucano obelgami,+ nie odwzajemniał się obelgami.+ Gdy cierpiał,+ nie groził, ale poruczał siebie temu,+ który sądzi w sposób nacechowany prawością. 24  On sam we własnym ciele zaniósł nasze grzechy+ na pal,+ abyśmy skończywszy z grzechami,+ żyli dla prawości. I „jego pręgami zostaliście uzdrowieni”.+ 25  Byliście bowiem jak błądzące owce,+ teraz jednak wróciliście do pasterza+ i nadzorcy waszych dusz.

Przypisy