1 Piotra 1:1-25

1  Piotr, apostoł+ Jezusa Chrystusa, do tymczasowych osiedleńców+ rozproszonych+ po Poncie, Galacji, Kapadocji,+ Azji i Bitynii, do wybranych+  zgodnie ze znajomością rzeczy przyszłych, posiadaną przez Boga, Ojca,+ z uświęceniem przez ducha,+ aby byli posłuszni i pokropieni+ krwią Jezusa Chrystusa:+ Życzliwość niezasłużona i pokój niech się wam pomnożą.+  Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa,+ gdyż stosownie do swego wielkiego miłosierdzia dał nam — przez zmartwychwstanie+ Jezusa Chrystusa spośród umarłych — nowe zrodzenie+ do żywej nadziei,+  do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego, i niewiędnącego.+ Jest ono w niebiosach zachowane dla was,+  strzeżonych mocą Bożą przez wiarę+ ku wybawieniu,+ które jest gotowe, by je objawiono+ w czasie ostatnim.+  Wielce się tym radujecie, choć obecnie na krótką chwilę — jeśli tak musi być — zostaliście zasmuceni rozmaitymi doświadczeniami,+  aby wypróbowana jakość waszej wiary,+ znacznie większej wartości niż złoto, które ginie, mimo iż jest sprawdzane w ogniu,+ mogła się okazać podstawą do sławy i chwały, i szacunku przy objawieniu+ Jezusa Chrystusa.  Chociaż nigdy go nie widzieliście, miłujecie go.+ Chociaż obecnie na niego nie patrzycie, to jednak wierzycie w niego oraz wielce się weselicie niewysłowioną i chwalebną radością,  osiągając cel waszej wiary — wybawienie waszych dusz.+ 10  Właśnie o to wybawienie pilnie się wywiadywali i starannie go poszukiwali+ prorocy, którzy prorokowali+ o przewidzianej dla was życzliwości niezasłużonej.+ 11  Ciągle dociekali, na którą albo na jaką porę+ duch+ w nich wskazywał w związku z Chrystusem,+ gdy zawczasu świadczył o cierpieniach czekających Chrystusa+ oraz o późniejszych rzeczach chwalebnych.+ 12  Objawiono im, że nie sobie samym,+ lecz wam usługiwali rzeczami, które teraz wam zwiastowano+ przez oznajmiających wam dobrą nowinę za sprawą ducha świętego+ posłanego z nieba. W rzeczy te pragną wejrzeć aniołowie.+ 13  Przystosujcie więc swoje umysły do działalności,+ zachowujcie całkowitą trzeźwość umysłu;+ oprzyjcie swą nadzieję na niezasłużonej życzliwości,+ której macie dostąpić przy objawieniu+ Jezusa Chrystusa. 14  Jako posłuszne dzieci, przestańcie się kształtować+ według pragnień, jakie poprzednio żywiliście w swej niewiedzy, 15  ale w zgodzie ze Świętym, który was powołał, sami też stańcie się święci w całym swym postępowaniu,+ 16  gdyż jest napisane: „Macie być święci, ponieważ ja jestem święty”.+ 17  A jeśli wzywacie Ojca, który osądza bezstronnie,+ według uczynku każdego człowieka, to postępujcie z bojaźnią+ w czasie, gdy jesteście osiadłymi przybyszami.+ 18  Wiecie przecież, że nie rzeczami zniszczalnymi,+ srebrem lub złotem, zostaliście uwolnieni+ od waszego bezowocnego sposobu postępowania, przejętego poprzez tradycję od waszych praojców, 19  lecz drogocenną krwią,+ podobną do krwi baranka nieskalanego i niesplamionego,+ mianowicie Chrystusową.+ 20  Wprawdzie był on przewidziany przed założeniem+ świata, ale został ujawniony przy końcu czasów ze względu na was+ 21  wierzących dzięki niemu w Boga,+ który wskrzesił go z martwych+ i obdarzył go chwałą+ — abyście swą wiarę i nadzieję mieli w Bogu.+ 22  A oczyściwszy+ swe dusze dzięki posłuszeństwu prawdzie, czego wynikiem jest nieobłudne uczucie braterskie,+ jedni drugich żarliwie, z serca miłujcie.+ 23  Dano wam bowiem nowe zrodzenie,+ nie ze zniszczalnego,+ lecz z niezniszczalnego+ nasienia,+ przez słowo+ Boga, który żyje i trwa.+ 24  Bo „wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka jego chwała jest jak kwiecie trawy;+ trawa usycha i kwiat opada,+ 25  lecz wypowiedź Jehowy trwa na wieki”.+ Otóż tą „wypowiedzią”+ jest to, co zostało wam oznajmione+ jako dobra nowina.

Przypisy