1 Kronik 8:1-40

8  A Beniamin+ został ojcem Beli,+ swego pierworodnego; drugiego, Aszbela;+ trzeciego, Achracha;+  czwartego, Nochy;+ piątego, Rafy.  A Bela miał synów: Addara i Gerę,+ i Abihuda,  i Abiszuę, i Naamana, i Achoacha,  i Gerę, i Szefufana,+ i Churama.+  I ci byli synami Echuda. Ci byli głowami domów praojców należącymi do mieszkańców Geby,+ którzy uprowadzili ich do niewoli do Manachat.  I Naamana, i Achijasza; to właśnie Gera uprowadził ich do niewoli, on też został ojcem Uzzy oraz Achichuda.  Szacharaim zaś zrodził dzieci na polu+ moabskim — już po odprawieniu ich. Żonami jego były Chuszim i Baara.  A z Chodesz, swojej żony, zrodził Jobaba i Cibię, i Meszę, i Malkama, 10  i Jeuca, i Sachiasza, i Mirmę. To jego synowie, głowy domów patriarchalnych. 11  A z Chuszim zrodził Abituba i Elpaala. 12  Synami zaś Elpaala byli: Eber i Miszam, i Szemed, który zbudował Ono+ i Lod+ oraz jego zależne miejscowości, 13  i Beria, i Szema. Ci byli głowami domów patriarchalnych należącymi do mieszkańców Ajjalonu.+ To oni wypędzili mieszkańców Gat. 14  Byli też: Achio, Szaszak i Jeremot, 15  i Zebadiasz, i Arad, i Eder, 16  i Michael, i Jiszpa, i Jocha, synowie Berii,+ 17  i Zebadiasz, i Meszullam, i Chizki, i Cheber, 18  i Jiszmeraj, i Jizlia, i Jobab, synowie Elpaala, 19  i Jakim, i Zikri, i Zabdi, 20  i Elienaj, i Cilletaj, i Eliel, 21  i Adajasz, i Berajasz, i Szimrat, synowie Szimeja,+ 22  i Jiszpan, i Eber, i Eliel, 23  i Abdon, i Zikri, i Chanan, 24  i Chananiasz, i Elam, i Antotiasz, 25  i Jifdejasz, i Penuel, synowie Szaszaka, 26  i Szamszeraj, i Szechariasz, i Ataliasz, 27  i Jaaresziasz, i Eliasz, i Zikri, synowie Jerochama. 28  Ci byli głowami domów patriarchalnych według ich potomków, naczelnikami. Oni to mieszkali w Jerozolimie.+ 29  A w Gibeonie+ mieszkał ojciec Gibeonu, Jejel, jego żona zaś miała na imię Maaka.+ 30  A jego synem, pierworodnym, był Abdon, a ponadto Cur i Kisz, i Baal, i Nadab,+ 31  i Gedor, i Achio, i Zacher.+ 32  Miklot zaś został ojcem Szymei.+ Oni to mieszkali naprzeciwko swoich braci w Jerozolimie, wraz ze swymi braćmi. 33  Ner+ zaś został ojcem Kisza;+ Kisz zaś został ojcem Saula;+ Saul zaś został ojcem Jonatana+ i Malki-Szui,+ i Abinadaba,+ i Eszbaala.+ 34  A synem Jonatana był Merib-Baal.+ Merib-Baal zaś został ojcem Micheasza.+ 35  A synami Micheasza byli: Piton i Melech, i Tarea,+ i Achaz. 36  Achaz zaś został ojcem Jehoaddy; Jehoadda zaś został ojcem Alemeta i Azmaweta, i Zimriego. Zimri zaś zrodził Mocę; 37  Moca zaś został ojcem Binei, jego synem Rafa,+ jego synem Eleasa, jego synem Acel. 38  Acel zaś miał sześciu synów, a oto ich imiona: Azrikam, Bocheru i Ismael, i Szeariasz, i Abdiasz, i Chanan. Wszyscy oni byli synami Acela. 39  A synami Eszeka, jego brata, byli: pierworodny, Ulam, drugi, Jeusz, a trzeci, Elifelet. 40  A synowie Ulama byli dzielnymi+ mocarzami napinającymi łuk,+ mieli też wielu synów+ i wnuków — stu pięćdziesięciu. Wszyscy oni byli z synów Beniamina.

Przypisy