1 Kronik 5:1-26

5  A synami Rubena,+ pierworodnego Izraela — on bowiem był pierworodny;+ lecz za to, że zbezcześcił łoże swego ojca,+ jego prawo pierworodnego dano synom Józefa,+ syna Izraela, tak iż nie miał on być wpisany do rodowodu z prawem pierworodnego.  Juda+ zaś przewyższył swoich braci i od niego pochodził wyznaczony na wodza;+ lecz prawo pierworodnego należało do Józefa+  synami Rubena, pierworodnego Izraela, byli: Chanoch+ i Pallu,+ Checron i Karmi.+  Synami Joela byli: jego syn Szemajasz, synem jego Gog, synem jego Szimej,  synem jego Micheasz, synem jego Reajasz, synem jego Baal,  synem jego Beera, którego Tilgat-Pilneser,+ król Asyrii, powiódł na wygnanie; był on naczelnikiem Rubenitów.  A jego braćmi według ich rodzin w rodowodzie,+ według ich potomków, byli: jako głowa Jejel oraz Zachariasz  i Bela, syn Azaza, syna Szemy, syna Joela+ — mieszkał on w Aroer+ aż po Nebo+ i Baal-Meon.+  I na wschodzie mieszkał aż do miejsca, gdzie się wchodzi na pustkowie nad rzeką Eufrat,+ bo ich dobytek stał się liczny w ziemi Gilead.+ 10  A za dni Saula stoczyli wojnę z Hagrytami+ i ci padli z ich ręki; mieszkali więc w ich namiotach w całej krainie na wschód od Gileadu. 11  Jeśli chodzi o synów Gada+ naprzeciwko nich, mieszkali oni w ziemi Baszan+ aż po Salchę.+ 12  Głową był Joel, a drugim Szafam, jak również Janaj i Szafat w Baszanie. 13  A ich braćmi należącymi do domu ich praojców byli: Michael i Meszullam, i Szeba, i Joraj, i Jakan, i Zija, i Eber — siedmiu. 14  Ci byli synami Abichaila, syna Churiego, syna Jaroacha, syna Gileada, syna Michaela, syna Jesziszaja, syna Jachdy, syna Buza; 15  Achi, syn Abdiela, syna Guniego, głowa domu ich praojców. 16  I mieszkali w Gileadzie,+ w Baszanie+ i jego zależnych miejscowościach+, i na wszystkich pastwiskach Szaronu aż po ich krańce. 17  Wszyscy oni byli wpisani do rodowodu za dni Jotama,+ króla Judy, i za dni Jeroboama,+ króla Izraela. 18  Co się tyczy synów Rubena, a także Gadytów i połowy plemienia Manassesa — ludzi dzielnych,+ mężów noszących tarczę i miecz oraz napinających łuk i wyćwiczonych do boju, było czterdzieści cztery tysiące siedmiuset sześćdziesięciu idących do wojska.+ 19  I wszczęli wojnę z Hagrytami+ i Jeturem,+ i Nafiszem,+ i Nodabem. 20  I otrzymali pomoc przeciwko nim, tak iż Hagryci oraz wszyscy, którzy byli z nimi, zostali wydani w ich rękę, oni bowiem w czasie wojny wołali o pomoc+ do Boga, a on dał się uprosić na ich korzyść, gdyż mu zaufali.+ 21  I pojmali ich dobytek,+ pięćdziesiąt tysięcy wielbłądów i dwieście pięćdziesiąt tysięcy owiec, i dwa tysiące osłów, i sto tysięcy dusz ludzkich.+ 22  Wielu bowiem padło zabitych, gdyż walka ta była od prawdziwego Boga.+ I mieszkali na ich miejscu aż do czasu wygnania.+ 23  A synowie połowy plemienia Manassesa+ mieszkali w krainie od Baszanu+ po Baal-Hermon+ i Senir,+ i górę Hermon.+ Stali się liczni. 24  A ci byli głowami domu ich praojców: Efer i Jiszi, i Eliel, i Azriel, i Jeremiasz, i Hodawiasz, i Jachdiel, mężczyźni dzielni, mocarze, mężowie sławni, głowy domu swych praojców. 25  I zaczęli postępować niewiernie wobec Boga swych praojców oraz uprawiać nierząd+ z bogami+ ludów tej ziemi, które Bóg unicestwił przed nimi. 26  Dlatego Bóg Izraela pobudził ducha+ Pula,+ króla Asyrii+ — ducha Tilgat-Pilnesera,+ króla Asyrii — tak iż powiódł on na wygnanie+ Rubenitów i Gadytów, i połowę plemienia Manassesa, i zaprowadził ich do Chalach+ i Chabor, i Hara, i nad rzekę Gozan, by pozostali tam po dziś dzień.

Przypisy