1 Kronik 4:1-43

4  Synami Judy byli: Perec,+ Checron+ i Karmi,+ i Chur,+ i Szobal.+  Reajasz+ zaś, syn Szobala, został ojcem Jachata; Jachat zaś został ojcem Achumaja i Lahada. To były rodziny Coratytów.+  A oto synowie ojca Etamu:+ Jizreel+ i Jiszma, i Jidbasz (a ich siostra miała na imię Haclelponi),  i Penuel, ojciec Gedora,+ i Ezer, ojciec Chuszy. Ci byli synami Chura+ — pierworodnego Efraty — ojca Betlejem.+  Aszchur+ zaś, ojciec Tekoi,+ miał dwie żony: Chelę i Naarę.  Z czasem Naara urodziła mu Achuzzama i Chefera, i Temeniego, i Achasztariego. Ci byli synami Naary.  A synami Cheli byli: Ceret, Icchar i Etnan.  A Koc został ojcem Anuba i Cobeby oraz rodzin Acharchela, syna Haruma.  Jabec+ zaś był bardziej poważany+ niż jego bracia; to jego matka nadała mu imię Jabec, mówiąc: „Urodziłam go w bólach”.+ 10  I Jabec zaczął wzywać Boga+ Izraela, mówiąc: „Jeśli naprawdę będziesz mi błogosławił+ i powiększysz moje terytorium,+ a twoja ręka+ istotnie będzie ze mną i faktycznie ochronisz mnie przed nieszczęściem,+ żeby mnie nie dotknęło”+... Toteż Bóg spełnił to, o co on prosił.+ 11  A Kelub, brat Szuchy, został ojcem Mechira, który był ojcem Esztona. 12  Eszton zaś został ojcem Bet-Rafy i Paseacha, i Techinny, ojca Ir-Nachasz. Ci byli mężami z Rechy. 13  A synami Kenaza+ byli: Otniel+ i Serajasz; a synami Otniela: Chatat. 14  Meonotaj zaś został ojcem Ofry. Serajasz zaś został ojcem Joaba, ojca Ge-Charaszim; zostali bowiem rzemieślnikami.+ 15  A synami Kaleba,+ syna Jefunnego,+ byli: Iru, Ela i Naam; a synami Eli: Kenaz. 16  A synami Jehallelela byli: Zif i Zifa, Tiria i Asarel. 17  A synami Ezry byli: Jeter i Mered, i Efer, i Jalon; i poczęła Miriama i Szammaja, i Jiszbacha, ojca Esztemoi.+ 18  A jego żydowska żona urodziła Jereda, ojca Gedora, i Chebera, ojca Socho, oraz Jekutiela, ojca Zanoach. A ci byli synami Bitii, córki faraona, którą pojął Mered. 19  A synami żony Hodiasza, siostry Nachama, byli: ojciec Keili+ Garmity i Esztemoi Maakatyty. 20  A synami Szimona byli: Amnon i Rinna, Ben-Chanan i Tilon. A synami Jisziego byli: Zochet i Ben-Zochet. 21  Synami Szeli,+ syna Judy, byli: Er, ojciec Lechy, i Laada, ojciec Mareszy, a także rodziny domu wykonawców delikatnej tkaniny,+ z domu Aszbei; 22  i Jokim, i mężowie z Kozeby, i Joasz, i Saraf, którzy mieli żony Moabitki,+ i Jaszubi-Lechem. A słowa te mają długą tradycję.+ 23  Byli to garncarze+ i mieszkańcy Netaim oraz Gedery. Mieszkali tam przy królu, wykonując dla niego pracę.+ 24  Synami Symeona byli: Nemuel+ i Jamin,+ Jarib, Zerach, Szaul,+ 25  jego synem Szallum, jego synem Mibsam, jego synem Miszma. 26  A synami Miszmy byli: jego syn Chammuel, jego syn Zakkur, jego syn Szimej. 27  A Szimej miał szesnastu synów i sześć córek; lecz jego bracia nie mieli wielu synów, a żadna z ich rodzin nie miała tylu synów, ilu było synów Judy.+ 28  I mieszkali w Beer-Szebie+ i Moladzie,+ i Chacar-Szual,+ 29  i w Bilha,+ i w Ecem,+ i w Tolad,+ 30  i w Betuel,+ i w Chormie,+ i w Ciklag,+ 31  i w Bet-Markabot, i w Chacar-Susim,+ i w Bet-Biri, i w Szaaraim.+ Były to ich miasta aż do czasu panowania Dawida. 32  A ich osady to: Etam i Ain, Rimmon i Tochen, i Aszan+ — pięć miast. 33  A wszystkie ich osady, leżące wokół tych miast, ciągnęły się aż do Baal.+ To były ich miejsca zamieszkania i ich rodowody. 34  I Meszobab, i Jamlech, i Josza, syn Amacjasza, 35  i Joel, i Jehu, syn Joszibiasza, syna Serajasza, syna Asjela, 36  i Elioenaj, i Jaakoba, i Jeszochajasz, i Asajasz, i Adiel, i Jesimiel, i Benajasz, 37  i Ziza, syn Szifiego, syna Allona, syna Jedajasza, syna Szimriego, syna Szemajasza. 38  Ci, którzy weszli według imion, byli naczelnikami wśród swych rodzin,+ a dom ich praojców rozrósł się w liczną rzeszę. 39  I udali się do wejścia do Gedoru, aż na wschodnią stronę doliny, by poszukać pastwiska dla swych trzód. 40  W końcu znaleźli tłuste i dobre pastwisko,+ ziemia zaś była przestronna i nic jej nie trapiło,+ lecz zaznawała spokoju; dawniejsi mieszkańcy bowiem pochodzili od Chama.+ 41  A ci, których zapisano według imion, zaczęli przychodzić za dni Ezechiasza,+ króla Judy, i niszczyć+ namioty Chamitów i Meunitów, którzy się tam znajdowali, tak iż wydali ich na zagładę+ po dziś dzień; i zamieszkali na ich miejscu, była tam bowiem pasza+ dla ich trzód. 42  A spośród nich niektórzy z synów Symeona poszli ku górze Seir+ — pięciuset mężów, na czele z Pelatiaszem i Neariaszem, i Refajaszem, i Uzzielem, synami Jisziego. 43  I wybili ostatek, który ocalał z Amaleka,+ i zamieszkali tam po dziś dzień.

Przypisy