1 Kronik 28:1-21

28  I Dawid zebrał w Jerozolimie wszystkich książąt+ Izraela, książąt+ plemion i książąt+ oddziałów usługujących królowi, jak również dowódców tysięcy+ i dowódców setek+ oraz zwierzchników całego mienia+ i żywego inwentarza+ należącego do króla i jego synów,+ wraz z dworzanami+ i mocarzami,+ z każdym dzielnym mocarzem.  Następnie król Dawid podniósł się na nogi i powiedział: „Posłuchajcie mnie, bracia moi i mój ludu. Co się mnie tyczy, memu sercu bliska była sprawa+ zbudowania domu jako miejsca, w którym spoczęłaby Arka Przymierza Jehowy, i jako podnóżka+ dla naszego Boga; i poczyniłem przygotowania do budowy.+  I rzekł do mnie prawdziwy Bóg: ‚Nie zbudujesz domu dla mego imienia,+ jesteś bowiem mężem wojny i przelewałeś krew’.+  A Jehowa, Bóg Izraela, wybrał mnie z całego domu mojego ojca,+ bym został królem+ nad Izraelem po czas niezmierzony; na wodza bowiem wybrał Judę,+ w domu Judy zaś — dom mojego ojca,+ a wśród synów mego ojca+ właśnie mnie obdarzył uznaniem,+ by ustanowić mnie królem nad całym Izraelem;  a spośród wszystkich moich synów (gdyż wielu synów dał mi Jehowa)+ wybrał Salomona,+ mojego syna, by zasiadał na tronie+ władzy królewskiej Jehowy nad Izraelem.  „Ponadto rzekł do mnie: ‚To Salomon, twój syn, zbuduje mój dom+ i moje dziedzińce; bo wybrałem go na mego syna,+ ja zaś stanę się dla niego ojcem.+  I utwierdzę jego królowanie+ po czas niezmierzony, jeśli będzie niezłomnie zdecydowany wprowadzać w czyn moje przykazania+ i moje sądownicze rozstrzygnięcia,+ tak jak dzisiaj’.  A teraz na oczach całego Izraela, zboru Jehowy,+ i wobec uszu naszego Boga,+ przestrzegajcie i dociekajcie wszystkich przykazań Jehowy, waszego Boga, abyście mogli posiąść tę dobrą ziemię+ i przekazać ją jako dziedzictwo waszym synom po was po czas niezmierzony.  „A ty, Salomonie, synu mój, znaj+ Boga twego ojca i służ+ mu sercem niepodzielnym+ i duszą radosną;+ bo Jehowa bada wszystkie serca+ i dostrzega każdą skłonność myśli.+ Jeżeli będziesz go szukał, da ci się znaleźć;+ ale jeśli go opuścisz,+ odrzuci cię na zawsze.+ 10  Bacz więc, gdyż Jehowa cię wybrał, byś zbudował dom będący sanktuarium. Bądź odważny i działaj”.+ 11  I Dawid przekazał Salomonowi, swojemu synowi, plan budowy+ portyku,+ jak również jego domów i składnic,+ i komnat na dachu,+ i ciemnych pomieszczeń wewnętrznych, a także domu pokrywy przebłagalnej+ 12  plan budowy wszystkiego, co otrzymał w natchnieniu,+ jeśli chodzi o dziedzińce+ domu Jehowy oraz wszystkie jadalnie+ dookoła, o skarby domu prawdziwego Boga oraz skarby rzeczy uświęconych;+ 13  a także o oddziały+ kapłanów i Lewitów oraz o całe dzieło usługiwania związanego z domem Jehowy i o wszystkie sprzęty do pełnienia służby związanej z domem Jehowy; 14  o złoto według wagi, złoto na wszystkie sprzęty do różnych zadań, o wszystkie sprzęty ze srebra według wagi, o wszystkie sprzęty+ do różnych zadań; 15  a także o wagę złotych świeczników+ oraz ich złotych lamp, według wagi różnych świeczników i ich lamp, jak również o srebrne świeczniki według wagi świecznika oraz jego lamp stosownie do zadania różnych świeczników; 16  i złoto według wagi na stoły chlebów pokładnych,+ na różne stoły, i srebro na stoły ze srebra; 17  i widełki, i czasze,+ i dzbany ze szczerego złota, i o złote czarki+ według wagi na różne czarki, i o srebrne czarki według wagi na różne czarki; 18  i na ołtarz kadzielny+ rafinowane złoto według wagi, i na wyobrażenie rydwanu,+ mianowicie złote cheruby,+ by miały rozpostarte skrzydła i osłaniały Arkę Przymierza Jehowy. 19  „Dał wniknąć we wszystko, co było na piśmie+ z ręki Jehowy, która spoczęła na mnie, we wszystkie prace związane z planem budowy”.+ 20  I przemówił Dawid do Salomona, swego syna: „Bądź odważny+ i silny i działaj. Nie bój się+ ani się nie przerażaj,+ bo Jehowa Bóg, mój Bóg, jest z tobą.+ On cię nie porzuci+ ani nie opuści, dopóki się nie zakończy całe dzieło usługiwania związane z domem Jehowy. 21  A oto oddziały kapłanów+ oraz Lewitów+ do wszelkiej służby związanej z domem prawdziwego Boga; z tobą zaś w całym tym dziele jest każdy chętny+ człowiek zdolny do całej tej służby,+ jak również książęta+ i cały lud — na każde twoje słowo”.

Przypisy