1 Kronik 27:1-34

27  Jeśli chodzi o synów Izraela według ich liczby — głowy domów patriarchalnych+ oraz dowódców+ tysięcy i setek,+ a także ich urzędników usługujących+ królowi w każdej sprawie dotyczącej oddziałów tych, którzy wchodzili i wychodzili miesiąc po miesiącu przez wszystkie miesiące w roku — każdy oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące.  Nad pierwszym oddziałem, na miesiąc pierwszy, był Jaszobeam,+ syn Zabdiela, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące.  Na miesiąc pierwszy przypadali niektórzy spośród synów Pereca,+ dowódcy wszystkich grup usługujących.  A nad oddziałem na miesiąc drugi był Dodaj+ Achochita+ ze swym oddziałem, wodzem zaś był Miklot, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące.  Dowódcą trzeciej grupy służbowej, na miesiąc trzeci, był Benajasz,+ syn naczelnego kapłana Jehojady,+ a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące.  Ów Benajasz+ był mocarzem wśród trzydziestu+ i nad trzydziestoma; a nad jego oddziałem był Ammizabad, jego syn.  Czwarty, na miesiąc czwarty, był Asahel,+ brat Joaba,+ po nim zaś Zebadiasz, jego syn, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące.  Piątym dowódcą, na miesiąc piąty, był Szamhut+ Jizrachita, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące.  Szósty, na miesiąc szósty, był Ira,+ syn Ikkesza+ Tekoity,+ a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące. 10  Siódmy, na miesiąc siódmy, był Chelec+ Pelonita,+ z synów Efraima, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące. 11  Ósmy, na miesiąc ósmy, był Sibbechaj+ Chuszatyta, z Zerachitów,+ a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące. 12  Dziewiąty, na miesiąc dziewiąty, był Abiezer+ Anatotczyk,+ z Beniaminitów, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące. 13  Dziesiąty, na miesiąc dziesiąty, był Maharaj+ Netofatyta, z Zerachitów,+ a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące. 14  Jedenasty, na miesiąc jedenasty, był Benajasz+ Piratonita, z synów Efraima,+ a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące. 15  Dwunasty, na miesiąc dwunasty, był Cheldaj+ Netofatyta, od Otniela, a jego oddział liczył dwadzieścia cztery tysiące. 16  A nad plemionami Izraela+ wodzem Rubenitów był Eliezer, syn Zikriego; Symeonitów — Szefatiasz, syn Maaki; 17  Lewiego — Chaszabiasz, syn Kemuela; Aarona — Cadok;+ 18  Judy — Elihu,+ jeden z braci Dawida;+ Issachara — Omri, syn Michaela; 19  Zebulona — Jiszmajasz, syn Abdiasza; Naftalego — Jerimot, syn Azriela; 20  synów Efraima — Hoszea, syn Azazjasza; połowy plemienia Manassesa — Joel, syn Pedajasza; 21  połowy plemienia Manassesa w Gileadzie — Jiddo, syn Zachariasza; Beniamina — Jaasjel, syn Abnera;+ 22  Dana — Azarel, syn Jerochama. Byli oni książętami+ plemion Izraela. 23  A Dawid nie spisał liczby tych, którzy mieli poniżej dwudziestu lat, gdyż Jehowa obiecał uczynić Izraela tak licznym jak gwiazdy niebios.+ 24  Joab,+ syn Cerui, zaczął liczyć, lecz nie skończył;+ i ściągnęło to oburzenie+ na Izraela, a liczba ta nie weszła do opisu dziejów króla Dawida. 25  A nad skarbami króla+ był ustanowiony Azmawet, syn Adiela. A nad skarbami w polu,+ w miastach+ i wioskach, i wieżach — Jonatan, syn Uzzjasza. 26  A nad wykonawcami pracy w polu,+ przy uprawie roli — Ezri, syn Keluba. 27  A nad winnicami+ — Szimej z Ramy; a nad tym, co w winnicach stanowiło zasoby wina — Zabdi Szifmita. 28  A nad sadami oliwnymi oraz sykomorami,+ które były w Szefeli+ — Baal-Chanan Gederyta; a nad zasobami oliwy+ — Joasz. 29  A nad stadami pasącymi się w Szaronie+ — Szitraj Szaronita; a nad stadami na nizinach — Szafat, syn Adlaja. 30  A nad wielbłądami+ — Obil Ismaelita;+ a nad oślicami — Jechdejasz Meronotyta. 31  A nad trzodami — Jaziz Hagryta. Wszyscy oni byli zwierzchnikami nad mieniem należącym do króla Dawida. 32  A Jonatan,+ bratanek Dawida, był doradcą, mężem odznaczającym się zrozumieniem,+ był także sekretarzem; a Jechiel, syn Chachmoniego,+ był z synami króla.+ 33  Achitofel+ zaś był doradcą+ królewskim, a Chuszaj+ Arkijczyk+ był towarzyszem króla.+ 34  A po Achitofelu byli: Jehojada, syn Benajasza,+ i Abiatar;+ a dowódcą wojska królewskiego był Joab.+

Przypisy