1 Kronik 25:1-31

25  Ponadto Dawid oraz przełożeni+ grup usługujących+ oddzielili do służby niektórych synów Asafa, Hemana+ i Jedutuna,+ prorokujących z harfami,+ z instrumentami strunowymi+ i z czynelami.+ I z ich liczby pochodzili urzędujący mężowie wyznaczeni do służby.  Z synów Asafa — Zakkur i Józef,+ i Netaniasz, i Asarela,+ synowie Asafa pod kierownictwem Asafa,+ prorokującego pod kierownictwem króla.  Od Jedutuna+ — synowie Jedutuna: Gedaliasz+ i Ceri,+ i Jeszajasz,+ i Szimej, Chaszabiasz i Mattitiasz+ — sześciu, pod kierownictwem ich ojca Jedutuna, który prorokował z harfą, by składać dziękczynienia i wysławiać Jehowę.+  Od Hemana+ — synowie Hemana: Bukkiasz,+ Mattaniasz,+ Uzziel,+ Szebuel i Jerimot, Chananiasz,+ Chanani, Eliata,+ Giddalti+ i Romamti-Ezer,+ Joszbekasza,+ Malloti,+ Hotir,+ Machazjot.  Wszyscy oni byli synami Hemana, wizjonera+ królewskiego w sprawach prawdziwego Boga, by został wywyższony jego róg; i prawdziwy Bóg dał Hemanowi czternastu synów oraz trzy córki.+  Wszyscy oni pod kierownictwem swego ojca śpiewali w domu Jehowy — z czynelami,+ instrumentami strunowymi+ i harfami+ — pełniąc służbę w domu prawdziwego Boga. Kierownictwu króla podlegali: Asaf i Jedutun, i Heman.+  A ich liczba, wraz z ich braćmi wyćwiczonymi w wykonywaniu pieśni dla Jehowy,+ samymi mistrzami,+ wynosiła ogółem dwieście osiemdziesiąt osiem.  Rzucili więc losy+ co do spraw, którymi należało się zająć, mały na równi z wielkim,+ mistrz+ wraz z uczącym się.  I padł los: pierwszy, należący do Asafa, na Józefa;+ drugi na Gedaliasza+ (on i jego bracia oraz jego synowie — ogółem dwunastu); 10  trzeci na Zakkura,+ jego synów i jego braci — dwunastu; 11  czwarty na Jicriego,+ jego synów i jego braci — dwunastu; 12  piąty na Netaniasza,+ jego synów i jego braci — dwunastu; 13  szósty na Bukkiasza, jego synów i jego braci — dwunastu; 14  siódmy na Jesarelę,+ jego synów i jego braci — dwunastu; 15  ósmy na Jeszajasza, jego synów i jego braci — dwunastu; 16  dziewiąty na Mattaniasza, jego synów i jego braci — dwunastu; 17  dziesiąty na Szimeja, jego synów i jego braci — dwunastu; 18  jedenasty na Azarela,+ jego synów i jego braci — dwunastu; 19  dwunasty na Chaszabiasza, jego synów i jego braci — dwunastu; 20  na trzynasty: Szubael,+ jego synowie i jego bracia — dwunastu; 21  na czternasty: Mattitiasz, jego synowie i jego bracia — dwunastu; 22  na piętnasty, na Jeremota, jego synów i jego braci — dwunastu; 23  na szesnasty, na Chananiasza, jego synów i jego braci — dwunastu; 24  na siedemnasty, na Joszbekaszę, jego synów i jego braci — dwunastu; 25  na osiemnasty, na Chananiego, jego synów i jego braci — dwunastu; 26  na dziewiętnasty, na Mallotiego, jego synów i jego braci — dwunastu; 27  na dwudziesty, na Eliatę, jego synów i jego braci — dwunastu; 28  na dwudziesty pierwszy, na Hotira, jego synów i jego braci — dwunastu; 29  na dwudziesty drugi, na Giddaltiego, jego synów i jego braci — dwunastu; 30  na dwudziesty trzeci, na Machazjota,+ jego synów i jego braci — dwunastu; 31  na dwudziesty czwarty, na Romamti-Ezera,+ jego synów i jego braci — dwunastu.

Przypisy