1 Kronik 23:1-32

23  A Dawid był już stary+ i syty dni, uczynił więc Salomona,+ swojego syna, królem nad Izraelem.  I zebrał wszystkich książąt+ Izraela oraz kapłanów+ i Lewitów.+  Policzono zatem Lewitów w wieku od trzydziestu lat wzwyż;+ a ich liczba, głowa za głową, krzepki mąż za krzepkim mężem, wynosiła trzydzieści osiem tysięcy.  Spośród nich powołano do nadzorowania pracy w domu Jehowy dwadzieścia cztery tysiące; a urzędników+ i sędziów+ — sześć tysięcy;  a także cztery tysiące odźwiernych+ i cztery tysiące wysławiających+ Jehowę na instrumentach,+ o których Dawid rzekł: „Sporządziłem ku wysławianiu”.  Następnie Dawid poprzydzielał ich oddziałami+ synom Lewiego:+ Gerszonowi i Kehatowi, i Merariemu.  Do Gerszonitów — Ladana i Szimeja.  Synami Ladana byli: naczelnik Jechiel+ i Zetam, i Joel+ — trzech.  Synami Szimeja byli: Szelomot i Chaziel, i Haran — trzech. Ci byli głowami domów patriarchalnych Ladana. 10  A synami Szimeja byli: Jachat, Zina i Jeusz, i Beria. Ci czterej byli synami Szimeja. 11  I Jachat został głową, a Ziza był drugi. Jeusz zaś i Beria nie mieli wielu synów; stali się więc domem patriarchalnym+ dla jednej grupy urzędniczej. 12  Synami Kehata+ byli: Amram, Icchar,+ Hebron+ i Uzziel+ — czterech. 13  Synami Amrama byli: Aaron+ i Mojżesz.+ Lecz Aaron został oddzielony,+ by poświęcał Miejsce Najświętsze,+ on i jego synowie po czas niezmierzony, by za jego sprawą wznosił się dym ofiarny+ przed obliczem Jehowy, by pełnił dla niego służbę+ i by w jego imieniu wypowiadał błogosławieństwo+ po czas niezmierzony. 14  Co się tyczy Mojżesza, męża prawdziwego Boga,+ jego synowie dalej byli wymieniani wśród plemienia Lewitów.+ 15  Synami Mojżesza byli: Gerszom+ i Eliezer.+ 16  Synami Gerszoma: Szebuel,+ będący głową. 17  A synami Eliezera byli: Rechabiasz,+ będący głową; Eliezer nie miał innych synów, lecz synowie Rechabiasza stali się nader liczni. 18  Synami Icchara:+ Szelomit,+ naczelnik. 19  Synami Hebrona byli: Jeriasz, będący głową; drugi, Amariasz; trzeci, Jachazjel; czwarty zaś Jekameam.+ 20  Synami Uzziela+ byli: Micheasz, będący głową; drugi zaś Jiszsziasz. 21  Synami Merariego+ byli: Machli i Muszi.+ Synami Machliego byli: Eleazar+ i Kisz. 22  Jednakże Eleazar umarł; a nie miał synów, lecz córki. Toteż synowie Kisza, ich bracia, pojęli je za żony.+ 23  Synami Musziego byli: Machli i Eder, i Jeremot+ — trzech. 24  Oto synowie Lewiego według domu ich ojców,+ głowy domów patriarchalnych, według ich upoważnionych, w liczbie ich imion, głowa po głowie, wykonawcy dzieła usługiwania+ związanego z domem Jehowy, w wieku od dwudziestu lat wzwyż.+ 25  Dawid bowiem rzekł: „Jehowa, Bóg Izraela, dał odpoczynek swemu ludowi+ i będzie przebywał w Jerozolimie po czas niezmierzony.+ 26  Również Lewici nie będą musieli nosić przybytku ani żadnego ze sprzętów do związanej z nim służby”.+ 27  Bo zgodnie z ostatnimi słowami+ Dawida byli oni tymi, których zaliczono do synów Lewiego w wieku od dwudziestu lat wzwyż. 28  Mieli bowiem za zadanie być do dyspozycji synów Aarona,+ jeśli chodzi o usługiwanie w domu Jehowy w związku z dziedzińcami+ i jadalniami,+ i oczyszczaniem wszelkiej rzeczy świętej+ oraz dziełem usługiwania w domu prawdziwego Boga — 29  jeśli chodzi o chleb pokładny+ i o wyborną mąkę+ na ofiarę zbożową oraz o przaśne+ podpłomyki+ i o placki z patelni,+ i o mieszane+ ciasto, jak również o wszelkie miary ilości i wielkości;+ 30  i żeby co rano+ stawali,+ by składać dzięki+ i wysławiać+ Jehowę, i tak samo wieczorem; 31  i by składać Jehowie wszystkie ofiary całopalne w dni sabatu,+ w dni nowiu+ i w okresach świątecznych,+ według liczby zgodnej z dotyczącą ich regułą — stale przed obliczem Jehowy. 32  I zajęli się strzeżeniem+ namiotu spotkania i strzeżeniem świętego miejsca,+ i strzeżeniem synów Aarona, swych braci w służbie związanej z domem Jehowy.+

Przypisy