1 Kronik 18:1-17

18  A później Dawid pobił Filistynów+ i pokonał ich, i z ręki Filistynów zabrał Gat+ oraz jego zależne miejscowości.  Następnie pobił Moab+ i Moabici zostali sługami Dawida składającymi daninę.+  I Dawid pobił Hadadezera,+ króla Coby,+ koło Chamatu,+ gdy ten wyruszył, by ustanowić swą władzę nad rzeką Eufrat.+  I zabrał mu Dawid tysiąc rydwanów i siedem tysięcy jeźdźców oraz dwadzieścia tysięcy mężów pieszych.+ Potem Dawid poprzecinał ścięgna+ wszystkim koniom do rydwanów,+ lecz pozostawił z nich sto koni.  Kiedy Syria damasceńska przyszła z pomocą Hadadezerowi, królowi Coby,+ Dawid pobił wśród Syryjczyków dwadzieścia dwa tysiące mężów.  Następnie Dawid umieścił załogi w Syrii damasceńskiej+ i Syryjczycy zostali sługami Dawida składającymi daninę.+ A Jehowa wybawiał Dawida, dokądkolwiek on szedł.+  Ponadto Dawid zabrał okrągłe, złote tarcze,+ które mieli słudzy Hadadezera, i przyniósł je do Jerozolimy.+  A z Tibchat+ i Kun, miast Hadadezera, Dawid zabrał bardzo dużo miedzi. Z niej Salomon uczynił miedziane morze+ oraz kolumny+ i miedziane przybory.+  Kiedy Tou, król Chamatu,+ usłyszał, że Dawid pobił całe wojsko Hadadezera,+ króla Coby, 10  natychmiast posłał Hadorama,+ swego syna, do króla Dawida, by go zapytał o pomyślność i pogratulował mu z okazji tego, że walczył z Hadadezerem i go pokonał (Hadadezer bowiem wprawił się w bojach z Tou), a miał on ze sobą wszelkiego rodzaju przedmioty ze złota i srebra,+ i miedzi. 11  Te także król Dawid uświęcił+ dla Jehowy, wraz ze srebrem i złotem, które wziął od wszystkich narodów+ — od Edomu i od Moabu,+ i od synów Ammona,+ i od Filistynów,+ i od Amaleka.+ 12  Abiszaj+ zaś, syn Cerui,+ pobił Edomitów w Dolinie Soli+ — osiemnaście tysięcy. 13  Toteż umieścił załogi w Edomie i wszyscy Edomici zostali sługami Dawida.+ A Jehowa wybawiał Dawida, dokądkolwiek on szedł.+ 14  I Dawid dalej panował nad całym Izraelem,+ i nieustannie wydawał sądownicze rozstrzygnięcia oraz czynił to, co prawe, całemu swemu ludowi.+ 15  A Joab, syn Cerui, był ustanowiony nad wojskiem,+ Jehoszafat+ zaś, syn Achiluda, był kronikarzem. 16  A Cadok,+ syn Achituba, i Achimelech,+ syn Abiatara, byli kapłanami, a Szawsza+ był sekretarzem. 17  A Benajasz,+ syn Jehojady,+ był ustanowiony nad Keretytami+ i Peletytami;+ a synowie Dawida byli pierwsi co do rangi u boku króla.+

Przypisy