1 Kronik 17:1-27

17  A gdy tylko Dawid zamieszkał w swoim domu,+ odezwał się Dawid do proroka Natana:+ „Oto ja mieszkam w domu z cedrów,+ lecz Arka+ Przymierza Jehowy znajduje się pod płótnami namiotowymi”.+  Natan odrzekł Dawidowi: „Czyń wszystko, co masz w sercu,+ bo prawdziwy Bóg jest z tobą”.+  A owej nocy doszło do Natana słowo+ Boga, mówiące:  „Idź i powiedz Dawidowi, mojemu słudze: ‚Oto, co rzekł Jehowa: „Nie ty zbudujesz mi dom, w którym bym mieszkał.+  Bo nie mieszkałem w domu od dnia, gdy wyprowadziłem Izraela, aż po dziś dzień,+ lecz przechodziłem z namiotu do namiotu i z jednego przybytku+ do drugiego.+  Przez cały ten czas, gdy wędrowałem+ po całym Izraelu, czy do któregokolwiek z sędziów Izraela, którym nakazałem paść mój lud, powiedziałem choćby jedno słowo, mówiąc: ‚Dlaczego nie zbudowaliście mi domu z cedrów?’”’+  „A oto, co powiesz mojemu słudze Dawidowi: ‚Tak rzekł Jehowa Zastępów: „Ja wziąłem cię z pastwiska, od chodzenia za trzodą,+ byś został wodzem+ nad moim ludem, Izraelem.  I będę z tobą, dokądkolwiek pójdziesz,+ i wytracę przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół,+ i uczynię ci imię+ jak imię wielkich, którzy są na ziemi.+  I wyznaczę miejsce memu ludowi, Izraelowi, i zasadzę ich,+ i będą przebywać tam, gdzie są, i już nigdy nie zaznają niepokoju; a synowie nieprawości+ nie będą ich już niszczyć, jak to czynili z początku,+ 10  od dni, gdy ustanowiłem sędziów+ nad moim ludem, Izraelem. I upokorzę wszystkich twoich nieprzyjaciół.+ I powiadam ci: ‚Jehowa zbuduje dla ciebie dom’.+ 11  „‚„A gdy się dopełnią twoje dni, abyś poszedł i był ze swymi praojcami,+ ja wzbudzę po tobie twojego potomka, którym będzie jeden z twoich synów,+ i utwierdzę jego władzę królewską.+ 12  To on zbuduje mi dom,+ ja zaś utwierdzę jego tron po czas niezmierzony.+ 13  Ja stanę się dla niego ojcem,+ a on stanie się dla mnie synem;+ i nie oddalę od niego mej lojalnej życzliwości,+ jak ją oddaliłem od tego, który był przed tobą.+ 14  I ustanowię go w moim domu+ i w moim królestwie+ po czas niezmierzony, i tron+ jego będzie trwał po czas niezmierzony”’”. 15  I Natan przemówił do Dawida zgodnie ze wszystkimi tymi słowami i zgodnie z całą tą wizją.+ 16  Potem król Dawid przyszedł i usiadłszy przed Jehową,+ rzekł: „Kimże ja jestem,+ Jehowo Boże, i czymże jest mój dom,+ że przywiodłeś mnie aż dotąd?+ 17  Jakby to było coś małego w twoich oczach,+ Boże,+ ty jeszcze mówisz o domu swego sługi, wybiegając w daleką przyszłość,+ i spojrzałeś na mnie tak, jak na człowieka na wysokim stanowisku,+ Jehowo Boże. 18  Cóż więcej mógłby ci Dawid powiedzieć w sprawie zaszczycenia twego sługi,+ skoro ty sam dobrze znasz swego sługę?+ 19  Jehowo, przez wzgląd na swego sługę i zgodnie ze swoim sercem+ uczyniłeś wszystkie te wielkie rzeczy, jawnymi czyniąc wszystkie te wielkie dzieła.+ 20  Jehowo, nie ma nikogo podobnego do ciebie+ i nie ma żadnego Boga oprócz ciebie,+ jeśli chodzi o wszystko, cośmy usłyszeli na własne uszy. 21  I jakiż inny naród na ziemi jest podobny do twojego ludu, Izraela,+ który prawdziwy Bóg wykupił sobie jako lud,+ byś zapewnił sobie imię za sprawą wielkich dzieł+ oraz rzeczy napawających lękiem, wypędzając narody+ przed swoim ludem, który wykupiłeś z Egiptu? 22  A potem uczyniłeś swój lud, Izraela, swoim ludem+ po czas niezmierzony, ty zaś, Jehowo, stałeś się ich Bogiem.+ 23  A teraz, Jehowo, niechaj słowo, które wyrzekłeś o swoim słudze i o jego domu, okaże się wierne po czas niezmierzony i uczyń tak, jak powiedziałeś. 24  Niech też twoje imię+ okaże się wierne i stanie się wielkie+ po czas niezmierzony, by mówiono: ‚Jehowa Zastępów,+ Bóg Izraela,+ jest dla Izraela Bogiem’,+ i niech dom Dawida, twego sługi, trwa przed twoim obliczem.+ 25  Albowiem ty, Boże mój, wyjawiłeś swemu słudze zamiar zbudowania mu domu.+ Dlatego sługa twój znalazł powód, by modlić się przed twoim obliczem. 26  A oto, Jehowo, ty jesteś prawdziwym Bogiem+ i ty obiecujesz tę dobroć względem swego sługi.+ 27  Podejmij się więc tego i błogosław domowi swego sługi, by trwał przed tobą po czas niezmierzony;+ bo ty, Jehowo, pobłogosławiłeś i jest błogosławiony po czas niezmierzony”.+

Przypisy