1 Kronik 16:1-43

16  Wnieśli więc Arkę prawdziwego Boga+ i umieścili ją wewnątrz namiotu, który dla niej rozbił Dawid;+ i przed obliczem prawdziwego Boga zaczęli składać całopalenia oraz ofiary współuczestnictwa.+  Kiedy Dawid zakończył składanie całopalenia+ i ofiar współuczestnictwa,+ pobłogosławił+ lud w imię Jehowy.+  Ponadto rozdał+ wszystkim Izraelitom — zarówno mężczyźnie, jak i kobiecie — każdemu po okrągłym bochenku chleba i po placku daktylowym, i po placku rodzynkowym.  Następnie postawił przed Arką Jehowy niektórych Lewitów+ jako usługujących,+ żeby przywoływali na pamięć+ oraz dziękowali+ i wysławiali+ Jehowę, Boga Izraela:  Asafa+ jako przełożonego, a drugiego po nim — Zachariasza, jak również Jejela i Szemiramota, i Jechiela, i Mattitiasza, i Eliaba, i Benajasza, i Obed-Edoma, i Jejela,+ z instrumentami strunowymi i harfami,+ Asafa+ zaś z głośno grającymi czynelami,+  oraz kapłanów Benajasza i Jachazjela — by zawsze byli z trąbami+ przed Arką Przymierza prawdziwego Boga.  W owym dniu Dawid po raz pierwszy przyczynił+ się do dziękowania+ Jehowie poprzez Asafa+ i jego braci:   „Dzięki składajcie Jehowie;+ wzywajcie jego imienia,+oznajmiajcie wśród ludów jego dzieła!+   Śpiewajcie+ mu, grajcie mu,+interesujcie się wszystkimi jego zdumiewającymi czynami.+ 10  Szczyćcie się jego świętym+ imieniem,+niech się raduje serce szukających Jehowy.+ 11  Poszukujcie Jehowy i jego siły,+bezustannie szukajcie jego oblicza.+ 12  Wspominajcie jego zdumiewające czyny, których dokonał,+jego cuda oraz sądownicze rozstrzygnięcia jego ust,+ 13  wy, potomstwo Izraela, sługi jego,+wy, synowie Jakuba, jego wybrańcy.+ 14  On — Jehowa, nasz Bóg;+ jego sądownicze rozstrzygnięcia są na całej ziemi.+ 15  Pamiętajcie o jego przymierzu aż po czas niezmierzony,+o słowie, które nakazał, na tysiąc pokoleń;+ 16  przymierze to zawarł z Abrahamem,+a przysięgę dał Izaakowi.+ 17  I przysięgę tę uczynił przepisem dla Jakuba,+przymierzem po czas niezmierzony — dla Izraela,+ 18  mówiąc: ‚Tobie dam ziemię Kanaan+jako wyznaczony dział waszego dziedzictwa’.+ 19  Wydarzyło się to wtedy, gdy byliście nieliczni,+tak, bardzo nieliczni, i jako osiadli w niej przybysze.+ 20  I wędrowali od narodu do narodu+i od jednego królestwa do drugiego ludu.+ 21  Nikomu nie pozwolił ich oszukać,+lecz ze względu na nich upominał królów,+ 22  mówiąc: ‚Nie tykajcie moich pomazańców,a prorokom moim nie czyńcie nic złego’.+ 23  Śpiewajcie Jehowie, wszyscy ludzie na ziemi!+Dzień po dniu obwieszczajcie wybawienie, które on daje!+ 24  Opowiadajcie wśród narodów jego chwałę,wśród wszystkich ludów jego zdumiewające czyny. 25  Albowiem Jehowa jest wielki i nader godzien wysławiania+i jego należy się lękać bardziej niż wszystkich innych bogów.+ 26  Bo wszyscy bogowie ludów to bogowie nic niewarci.+Jehowa zaś uczynił niebiosa.+ 27  Przed nim dostojeństwo i wspaniałość,+w jego miejscu — siła i radość.+ 28  Przypisujcie Jehowie, rodziny ludów,przypisujcie Jehowie chwałę i siłę.+ 29  Przypisujcie Jehowie chwałę jego imienia,+nieście dar i wejdźcie przed jego oblicze.+Pokłońcie się Jehowie w świętej ozdobie.+ 30  Miejcie z jego powodu dotkliwe boleści, wszyscy ludzie na ziemi!A żyzna kraina jest utwierdzona:nigdy nią nic nie zachwieje.+ 31  Niech się weselą niebiosa i niech się raduje ziemia,+i niech mówią wśród narodów: ‚Jehowa został królem!’+ 32  Niech zagrzmi morze oraz to, co je napełnia,+niech się wielce raduje pole i wszystko, co na nim jest.+ 33  Niech zarazem drzewa leśne zakrzykną radośnie z powodu Jehowy,+bo przyszedł sądzić ziemię.+ 34  Dzięki składajcie Jehowie, bo jest dobry,+bo jego lojalna życzliwość trwa po czas niezmierzony.+ 35  I mówcie: ‚Wybaw nas, Boże naszego wybawienia,+i zbierz nas, i uwolnij nas od narodów,+abyśmy dzięki składali twojemu świętemu imieniu,+ abyśmy mówili radośnie, wysławiając ciebie.+ 36  Błogosławiony niech będzie Jehowa, Bóg Izraela, od czasu niezmierzonego po czas niezmierzony’”.+ A cały lud mówił: „Amen!” i wysławiał Jehowę.+ 37  Następnie tam, przed Arką Przymierza Jehowy, zostawił Asafa+ i jego braci, by stale pełnili służbę+ przed Arką, zgodnie z codziennymi wymaganiami;+ 38  a także Obed-Edoma i jego braci — sześćdziesięciu ośmiu, oraz Obed-Edoma, syna Jedutuna, i Chosę — jako odźwiernych; 39  i kapłana Cadoka+ oraz jego braci, kapłanów, przed przybytkiem Jehowy na wyżynie leżącej w Gibeonie,+ 40  by ustawicznie, rano i wieczorem, składali Jehowie całopalenia na ołtarzu całopalnym i by czynili wszystko, co jest napisane w prawie, które Jehowa nakazał Izraelowi;+ 41  a z nimi Hemana+ i Jedutuna, i resztę wybranych mężów, których wyznaczono+ imiennie, by dziękowali Jehowie,+ gdyż „jego lojalna życzliwość trwa po czas niezmierzony”;+ 42  z nimi też Hemana+ i Jedutuna,+ by rozbrzmiewały trąby+ i czynele oraz instrumenty do akompaniowania przy pieśni dla prawdziwego Boga; a synów+ Jedutuna — przy bramie. 43  I rozszedł się cały lud, każdy do swego domu.+ A Dawid wrócił, by pobłogosławić swój dom.

Przypisy