1 Kronik 15:1-29

15  I dalej budował dla siebie domy+ w Mieście Dawidowym; a potem przygotował miejsce+ dla Arki prawdziwego Boga i rozbił dla niej namiot.  Wtedy to rzekł Dawid: „Nikt oprócz Lewitów nie może nosić Arki prawdziwego Boga, bo to ich wybrał Jehowa, by nosili Arkę Jehowy+ i usługiwali+ mu po czas niezmierzony”.  Następnie Dawid zgromadził całego Izraela w Jerozolimie,+ by sprowadzić Arkę+ Jehowy na miejsce, które dla niej przygotował.  I Dawid począł zbierać synów Aarona+ oraz Lewitów;  z synów Kehata: naczelnika Uriela+ i jego braci — stu dwudziestu;  z synów Merariego:+ naczelnika Asajasza+ i jego braci — dwustu dwudziestu;  z synów Gerszoma:+ naczelnika Joela+ i jego braci — stu trzydziestu;  z synów Elicafana:+ naczelnika Szemajasza+ i jego braci — dwustu;  z synów Hebrona: naczelnika Eliela i jego braci — osiemdziesięciu; 10  z synów Uzziela:+ naczelnika Amminadaba i jego braci — stu dwunastu. 11  Ponadto Dawid wezwał kapłanów Cadoka+ i Abiatara,+ jak również Lewitów: Uriela,+ Asajasza+ i Joela,+ Szemajasza+ i Eliela,+ i Amminadaba, 12  i przemówił do nich: „Wy jesteście głowami+ lewickich domów patriarchalnych. Uświęćcie+ się, wy i wasi bracia, i przynieście Arkę Jehowy, Boga Izraela, na miejsce, które dla niej przygotowałem. 13  Ponieważ za pierwszym razem tego nie uczyniliście,+ Jehowa Bóg targnął się na nas,+ gdyż nie szukaliśmy go zgodnie ze zwyczajem”.+ 14  Toteż kapłani i Lewici uświęcili+ się, by przynieść Arkę Jehowy, Boga Izraela. 15  Następnie synowie Lewitów zaczęli nieść+ Arkę prawdziwego Boga, jak to nakazał Mojżesz zgodnie ze słowem Jehowy — na swych ramionach, mając na nich drążki.+ 16  Dawid zaś powiedział naczelnikom Lewitów, by ustawili swych braci, śpiewaków,+ z instrumentami do akompaniowania przy pieśni,+ instrumentami strunowymi+ oraz harfami+ i czynelami,+ grających głośno, by się wznosił głos wesela. 17  Lewici zatem ustawili Hemana,+ syna Joela, a z jego braci — Asafa,+ syna Berechiasza; a z synów Merariego, ich braci — Etana,+ syna Kuszajasza; 18  z nimi zaś ich braci z drugiego oddziału:+ Zachariasza,+ Bena i Jaazjela, i Szemiramota, i Jechiela, i Unniego, Eliaba i Benajasza, i Maasejasza, i Mattitiasza, i Elifelehu, i Miknejasza, i Obed-Edoma,+ i Jejela — odźwiernych, 19  oraz śpiewaków: Hemana,+ Asafa+ i Etana z miedzianymi czynelami, by głośno grali;+ 20  i Zachariasza, i Azjela,+ i Szemiramota, i Jechiela, i Unniego, i Eliaba, i Maasejasza, i Benajasza — z instrumentami strunowymi nastrojonymi na tony alamot,+ 21  i Mattitiasza,+ i Elifelehu, i Miknejasza, i Obed-Edoma, i Jejela, i Azazjasza — z harfami+ nastrojonymi na tony szeminit,+ by pełnili funkcję kierowników; 22  i Kenaniasza,+ kierującego Lewitami podczas noszenia; udzielał on wskazówek dotyczących noszenia, bo się na tym znał;+ 23  i Berechiasza, i Elkanę — odźwiernych+ przy Arce; 24  i Szebaniasza, i Joszafata, i Netanela, i Amasaja, i Zachariasza, i Benajasza, i Eliezera — kapłanów głośno grających na trąbach+ przed Arką prawdziwego Boga, jak również Obed-Edoma i Jechiasza, odźwiernych przy Arce. 25  A Dawid+ i starsi Izraela,+ i dowódcy+ tysięcy szli razem, by z radością+ sprowadzić z domu Obed-Edoma+ Arkę Przymierza Jehowy. 26  I prawdziwy Bóg dopomagał+ Lewitom, którzy nieśli Arkę Przymierza Jehowy, po czym złożyli w ofierze siedem młodych byków i siedem baranów.+ 27  Dawid zaś był ubrany w płaszcz bez rękawów, wykonany z delikatnej tkaniny, i podobnie wszyscy Lewici niosący Arkę oraz śpiewacy i Kenaniasz,+ kierujący noszeniem przez śpiewaków;+ lecz Dawid miał na sobie lniany efod.+ 28  I wszyscy Izraelici prowadzili Arkę Przymierza Jehowy — z radosnym wołaniem+ i przy dźwięku rogu,+ i z trąbami,+ i z czynelami,+ głośno grając na instrumentach strunowych i harfach.+ 29  A gdy Arka Przymierza+ Jehowy dotarła do Miasta Dawidowego, Michal,+ córka Saula, spojrzała w dół przez okno i zobaczyła, jak król Dawid podskakuje i świętuje;+ i wzgardziła+ nim w swoim sercu.

Przypisy