1 Koryntian 3:1-23

3  Toteż ja, bracia, nie mogłem do was mówić jak do ludzi duchowych,+ lecz jak do ludzi cielesnych, jak do niemowląt+ w Chrystusie.  Karmiłem was mlekiem, nie czymś do jedzenia,+ bo jeszcze nie byliście dostatecznie silni. W gruncie rzeczy teraz też nie jesteście dostatecznie silni,+  bo jeszcze jesteście cieleśni.+ Skoro bowiem jest wśród was zazdrość i waśń,+ to czyż nie jesteście cieleśni i czyż nie postępujecie tak, jak postępują ludzie?+  Bo jeśli jeden mówi: „Ja należę do Pawła”, a drugi mówi: „Ja do Apollosa”,+ to czy nie jesteście po prostu ludźmi?  Czymże więc jest Apollos?+ I czym jest Paweł? Sługami,+ przez których uwierzyliście, tak jak Pan dał każdemu.  Ja zasadziłem,+ Apollos podlał,+ ale Bóg dawał wzrost;+  toteż ani ten, kto sadzi, nie jest czymś,+ ani ten, kto podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost.+  A ten, kto sadzi, i ten, kto podlewa, są jednym,+ ale każdy otrzyma swoją zapłatę według swego trudu.+  My bowiem jesteśmy Bożymi współpracownikami.+ Wy jesteście Bożym polem uprawnym,+ Bożą budowlą.+ 10  Zgodnie z niezasłużoną życzliwością+ Bożą, którą mnie obdarzono, jako mądry kierownik robót założyłem fundament,+ lecz ktoś inny na nim buduje. Ale niech każdy baczy, jak na nim buduje.+ 11  Bo nikt nie może założyć żadnego innego fundamentu+ oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.+ 12  A jeśli ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, srebra, drogocennych kamieni, drewna, siana, ścierni — 13  dzieło każdego stanie się jawne, gdyż dzień to pokaże, zostanie bowiem objawione poprzez ogień;+ i sam ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. 14  Jeżeli czyjeś dzieło, które na tym zbudował, ostoi się,+ taki otrzyma zapłatę;+ 15  jeśli czyjeś dzieło spłonie, taki poniesie stratę, lecz sam zostanie wybawiony,+ ale jeśli tak będzie, to jakby poprzez ogień.+ 16  Czy nie wiecie, że jesteście świątynią+ Bożą i że mieszka w was duch Boży?+ 17  Jeżeli ktoś niszczy świątynię Bożą, to zniszczy go Bóg;+ bo świątynia Boża jest święta,+ a tą świątynią+ jesteście wy.+ 18  Niechaj nikt samego siebie nie zwodzi: Jeżeli ktoś wśród was myśli, że jest mądry+ w tym systemie rzeczy, niech się stanie głupi, aby móc się stać mądrym.+ 19  Gdyż mądrość tego świata jest u Boga głupstwem;+ bo jest napisane: „On chwyta mądrych w ich własnej przebiegłości”.+ 20  I znowu: „Jehowa wie, że rozważania mędrców są daremne”.+ 21  Toteż niech się nikt nie chełpi ludźmi; bo wszystko należy do was,+ 22  czy to Paweł, czy Apollos,+ czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy to, co teraźniejsze, czy to, co ma nadejść+ — wszystko należy do was, 23  wy zaś należycie do Chrystusa,+ a Chrystus należy do Boga.+

Przypisy