1 Koryntian 2:1-16

2  Tak i ja, kiedy do was przyszedłem, bracia, nie przyszedłem z niezwykłością mowy+ lub mądrości, gdy wam oznajmiałem świętą tajemnicę+ Bożą.  Postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego oprócz Jezusa Chrystusa,+ i to zawieszonego na palu.  I przyszedłem do was w słabości i w bojaźni, i z wielkim drżeniem,+  a moja mowa i to, co głosiłem, nie polegały na przekonujących słowach mądrości, lecz na przejawach ducha i mocy,+  aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej,+ lecz na mocy+ Bożej.  A mądrość głosimy wśród dojrzałych,+ lecz nie mądrość+ tego systemu rzeczy ani władców tego systemu rzeczy,+ którzy mają się obrócić wniwecz.+  Ale głosimy mądrość Bożą w świętej tajemnicy,+ mądrość ukrytą, którą przed systemami+ rzeczy Bóg z góry wyznaczył ku naszej chwale.  Mądrości tej nie poznał+ żaden z władców+ tego systemu rzeczy, bo gdyby ją znali, nie zawiesiliby na palu+ chwalebnego Pana.  Ale jak jest napisane: „Oko nie widziało i ucho nie słyszało ani się w sercu człowieka nie zrodziło, co Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują”.+ 10  Gdyż właśnie nam Bóg to objawił+ przez swego ducha,+ bo duch+ bada wszystko, nawet głębokie+ sprawy Boże. 11  Któż bowiem z ludzi zna sprawy człowieka, oprócz ducha+ człowieczego, który w nim jest? Tak też nikt nie poznał spraw Bożych, oprócz ducha+ Bożego. 12  A my nie otrzymaliśmy ducha+ świata, lecz ducha,+ który jest od Boga, abyśmy znali to, co zostało nam życzliwie dane przez Boga.+ 13  O tych też sprawach mówimy nie słowami, których uczy mądrość ludzka,+ lecz takimi, których uczy duch,+ gdyż łączymy duchowe sprawy z duchowymi słowami.+ 14  Ale człowiek fizyczny nie przyjmuje spraw ducha Bożego, bo są dla niego głupstwem; i nie może ich poznać,+ ponieważ osądza się je duchowo. 15  Natomiast człowiek duchowy+ osądza doprawdy wszystko, lecz sam nie jest osądzany+ przez żadnego człowieka. 16  Albowiem „któż poznał umysł Jehowy,+ żeby mógł go pouczać?”+ My wszakże mamy umysł+ Chrystusowy.

Przypisy