1 Koryntian 15:1-58

15  A zapoznaję was, bracia, z dobrą nowiną,+ którą wam oznajmiłem+ i którą przyjęliście, i w której stoicie,+  i dzięki której dostępujecie wybawienia+ — przez mowę, którą wam oznajmiłem dobrą nowinę — jeśli się jej mocno trzymacie, chyba że w istocie uwierzyliście na próżno.+  Albowiem przekazałem wam wśród pierwszych rzeczy to, co i ja przyjąłem,+ że Chrystus umarł za nasze grzechy, według Pism,+  i że był pogrzebany,+ a także został wskrzeszony+ trzeciego dnia,+ według Pism,+  i że ukazał się Kefasowi,+ potem dwunastu.+  Potem ukazał się jednocześnie ponad pięciuset braciom, z których większość pozostaje aż dotąd,+ a niektórzy zapadli w sen śmierci.  Potem ukazał się Jakubowi,+ następnie wszystkim apostołom,+  a ostatniemu ze wszystkich ukazał się również mnie,+ jak gdyby przedwcześnie urodzonemu.  Albowiem ja jestem najmniejszym+ z apostołów i nie jestem godzien zwać się apostołem, ponieważ prześladowałem+ zbór Boży. 10  Jednakże dzięki niezasłużonej życzliwości+ Boga jestem, czym jestem. A jego niezasłużona życzliwość wobec mnie nie okazała się daremna,+ ale trudziłem się więcej niż oni wszyscy,+ nie ja jednak, lecz niezasłużona życzliwość Boża, która jest ze mną.+ 11  Ale czy to ja, czy oni — tak głosimy i tak uwierzyliście.+ 12  A jeśli o Chrystusie jest głoszone, że został wskrzeszony z martwych,+ jakże to niektórzy wśród was mówią, że nie ma zmartwychwstania umarłych?+ 13  Jeżeli rzeczywiście nie ma zmartwychwstania umarłych, to i Chrystus nie został wskrzeszony.+ 14  Ale jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, to z całą pewnością daremne jest nasze głoszenie i daremna jest nasza wiara.+ 15  A ponadto okazujemy się fałszywymi świadkami Bożymi,+ gdyż przeciwko Bogu złożyliśmy świadectwo,+ że wskrzesił Chrystusa,+ a on go nie wskrzesił, jeśli umarli rzeczywiście nie mają być wskrzeszeni.+ 16  Bo jeśli umarli nie mają być wskrzeszeni, to i Chrystus nie został wskrzeszony. 17  A jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, to wasza wiara jest daremna; jeszcze jesteście w swych grzechach.+ 18  W takim razie również ci, którzy zapadli w sen śmierci w jedności+ z Chrystusem, poginęli.+ 19  Jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie,+ to spośród wszystkich ludzi jesteśmy najbardziej godni politowania. 20  Teraz jednak Chrystus jest wskrzeszony z martwych+ — pierwocina+ tych, którzy zapadli w sen śmierci.+ 21  Skoro bowiem śmierć+ jest przez człowieka, to i zmartwychwstanie+ umarłych jest przez człowieka. 22  Bo jak w Adamie wszyscy umierają,+ tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.+ 23  Ale każdy we własnym szeregu: Chrystus jako pierwocina,+ potem ci, którzy należą do Chrystusa, podczas jego obecności.+ 24  Następnie — koniec, gdy przekaże królestwo swemu Bogu i Ojcu, obróciwszy wniwecz wszelki rząd oraz wszelką władzę i moc.+ 25  Bo on musi królować, aż Bóg położy wszystkich nieprzyjaciół pod jego stopy.+ 26  Jako ostatni nieprzyjaciel ma zostać unicestwiona śmierć.+ 27  Albowiem Bóg „podporządkował wszystko pod jego stopy”.+ Ale gdy mówi, iż ‛wszystko zostało podporządkowane’,+ jest oczywiste, że z wyjątkiem tego, który mu wszystko podporządkował.+ 28  A gdy już wszystko będzie mu podporządkowane,+ wtedy również sam Syn podporządkuje się temu,+ który mu wszystko podporządkował, tak by Bóg był wszystkim dla każdego.+ 29  W przeciwnym razie cóż uczynią ci, którzy dają się ochrzcić, aby być umarłymi?+ Jeżeli umarli wcale nie mają być wskrzeszeni,+ to dlaczego również ci dają się ochrzcić,+ aby być takimi? 30  Czemu i my każdej godziny jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie?+ 31  Codziennie staję w obliczu śmierci.+ Zaręczam to, bracia, radosnym uniesieniem+ z waszego powodu, którego doznaję w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. 32  Jeżeli na sposób ludzki walczyłem w Efezie z dzikimi zwierzętami,+ cóż mi z tego za pożytek? Jeśli umarli nie mają być wskrzeszeni, to „jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy”.+ 33  Nie dajcie się wprowadzić w błąd. Złe towarzystwo psuje pożyteczne zwyczaje.+ 34  Otrzeźwiejcie+ zgodnie z prawością i nie trwajcie w grzechu, bo niektórzy nie znają Boga.+ Mówię, żeby was zawstydzić.+ 35  Jednakże ktoś powie: „Jak mają zostać wskrzeszeni umarli? I w jakim ciele przyjdą?”+ 36  Nierozsądny! To, co siejesz, nie zostanie ożywione, jeśli wpierw nie obumrze;+ 37  a jeśli chodzi o to, co siejesz, siejesz nie to ciało, które się rozwinie, lecz gołe ziarno,+ czy to pszeniczne, czy któreś z pozostałych; 38  ale Bóg daje mu takie ciało,+ jakie się Jemu podoba,+ każdemu z nasion jego własne ciało. 39  Nie każde ciało jest takim samym ciałem, ale inne jest ludzkie, a inne jest ciało bydląt, a inne ciało ptaków, a inne ryb.+ 40  I są ciała niebieskie+ i ciała ziemskie;+ ale chwała+ ciał niebieskich jest odmienna i ciał ziemskich jest odmienna. 41  Inna jest chwała słońca,+ a inna jest chwała księżyca,+ inna też chwała gwiazd;+ doprawdy, gwiazda od gwiazdy różni się chwałą. 42  Podobnie jest ze zmartwychwstaniem umarłych.+ Zasiewa się w skażeniu, wskrzeszone zostaje w nieskażoności.+ 43  Zasiewa się w hańbie,+ wskrzeszone zostaje w chwale.+ Zasiewa się w słabości,+ wskrzeszone zostaje w mocy.+ 44  Zasiewa się ciało fizyczne,+ wskrzeszone zostaje ciało duchowe.+ Jeżeli jest ciało fizyczne, to jest też duchowe. 45  Tak nawet jest napisane: „Pierwszy człowiek, Adam, stał się duszą żyjącą”.+ Ostatni Adam stał się duchem+ życiodajnym.+ 46  A jednak pierwsze nie jest to duchowe, lecz to fizyczne, a dopiero potem duchowe.+ 47  Pierwszy człowiek jest z ziemi i uczyniony z prochu,+ drugi człowiek jest z nieba.+ 48  Jaki jest ten uczyniony z prochu,+ tacy też są ci uczynieni z prochu; i jaki jest ten niebiański,+ tacy też są ci niebiańscy.+ 49  I jak nosiliśmy wyobrażenie+ tego uczynionego z prochu, tak też będziemy nosić wyobrażenie+ tego niebiańskiego. 50  To jednak mówię, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć królestwa Bożego+ ani skażenie nie dziedziczy nieskażoności.+ 51  Oto wam mówię świętą tajemnicę: Nie wszyscy zapadniemy w sen śmierci, ale wszyscy będziemy przemienieni,+ 52  w jednym momencie, w mgnieniu oka, podczas ostatniej trąby. Bo trąba+ zabrzmi i umarli zostaną wskrzeszeni jako nie podlegający skażeniu, a my będziemy przemienieni. 53  Albowiem to, co podlega skażeniu, musi się przyoblec w nieskażoność,+ a to, co śmiertelne,+ musi się przyoblec w nieśmiertelność. 54  Ale gdy to, co podlega skażeniu, przyoblecze się w nieskażoność, a to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy się spełni zapisana wypowiedź: „Śmierć+ została pochłonięta na wieki”.+ 55  „Gdzież jest, o Śmierci, twe zwycięstwo? Gdzież jest, o Śmierci, twe żądło?”+ 56  Żądłem+ powodującym śmierć jest grzech, a mocą grzechu jest Prawo.+ 57  Ale Bogu niech będą dzięki, gdyż daje nam zwycięstwo przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa!+ 58  A zatem, bracia moi umiłowani, stańcie się niezłomni,+ niewzruszeni i miejcie zawsze mnóstwo pracy w dziele Pańskim,+ wiedząc, że wasz trud w związku z Panem nie jest daremny.+

Przypisy