1 Jana 5:1-21

5  Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga,+ a każdy, kto miłuje tego, który spowodował narodzenie, miłuje tego, który się z niego narodził.+  Po tym poznajemy, że miłujemy+ dzieci Boże,+ gdy miłujemy Boga i spełniamy jego przykazania.+  Bo miłość+ do Boga polega na tym, że przestrzegamy jego przykazań;+ a przecież jego przykazania nie są uciążliwe,+  ponieważ wszystko, co się narodziło+ z Boga, zwycięża świat.+ A to jest zwycięstwo,+ które zwyciężyło+ świat: nasza wiara.+  Któż jest tym, który zwycięża+ świat,+ jeśli nie ten, kto wierzy,+ że Jezus jest Synem Bożym?+  To jest ten, który przyszedł poprzez wodę i krew, Jezus Chrystus; nie tylko przez wodę,+ lecz przez wodę i krew.+ A duch+ składa świadectwo, ponieważ duch jest prawdą.  Bo jest trzech świadków:  duch+ i woda,+ i krew,+ a ci trzej są zgodni.+  Jeżeli przyjmujemy świadectwo ludzi,+ to świadectwo Boga jest większe, ponieważ jest to świadectwo Boga — to, że złożył świadectwo+ o swoim Synu. 10  Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo+ co do samego siebie. Kto nie wierzy Bogu, uczynił go kłamcą,+ ponieważ nie uwierzył w świadectwo,+ które Bóg jako świadek+ dał o swoim Synu. 11  I to jest świadectwo, że Bóg dał nam życie wieczne,+ a życie to jest w jego Synu.+ 12  Kto ma Syna, ma to życie; kto nie ma Syna Bożego, nie ma tego życia.+ 13  Piszę to wam, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne+ — wy, którzy wierzycie w imię Syna Boga.+ 14  A to jest ufność, którą żywimy do niego,+ że o cokolwiek prosimy zgodnie z jego wolą, on nas wysłuchuje.+ 15  Ponadto jeśli wiemy, że nas wysłuchuje, o cokolwiek prosimy,+ to wiemy, że będziemy mieć wszystko, o co prosimy, bośmy go o to poprosili.+ 16  Jeżeli ktoś ujrzy, że jego brat grzeszy jakimś grzechem, który nie sprowadza śmierci,+ to będzie prosić, a On da mu życie+ — tym, którzy nie grzeszą tak, by to sprowadzało śmierć.+ Jest grzech, który sprowadza śmierć. W sprawie właśnie tego grzechu nie mówię, żeby prosił.+ 17  Wszelka nieprawość jest grzechem;+ a jednak jest grzech, który nie sprowadza śmierci. 18  Wiemy, że nikt, kto się narodził z Boga,+ nie trwa w grzechu, ale Ten+ narodzony z Boga strzeże go, a niegodziwiec go nie pochwytuje.+ 19  Wiemy, że pochodzimy od Boga,+ lecz cały świat podlega mocy niegodziwca.+ 20  My zaś wiemy, że Syn Boży przyszedł+ i obdarzył nas zdolnością umysłu,+ żebyśmy mogli poznać prawdziwego.+ I jesteśmy w jedności+ z tym prawdziwym poprzez jego Syna, Jezusa Chrystusa. To jest prawdziwy+ Bóg i życie wieczne.+ 21  Dziateczki, strzeżcie się bożków.+

Przypisy