1 Jana 4:1-21

4  Umiłowani, nie każdej natchnionej wypowiedzi+ wierzcie, lecz sprawdzajcie natchnione wypowiedzi, czy pochodzą od Boga,+ ponieważ wyszło na świat wielu fałszywych proroków.+  Po tym poznajecie natchnioną wypowiedź od Boga:+ Każda natchniona wypowiedź, która wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, pochodzi od Boga,+  ale każda natchniona wypowiedź, która nie wyznaje Jezusa, nie pochodzi od Boga.+ Jest to natomiast natchniona wypowiedź antychrysta, o której słyszeliście, iż przychodzi,+ i która już teraz jest na świecie.+  Wy, dziateczki, pochodzicie od Boga i zwyciężyłyście tych ludzi,+ ponieważ ten, który jest w jedności+ z wami, jest większy+ niż ten, który jest w jedności ze światem.+  Oni pochodzą ze świata,+ dlatego mówią to, co się wywodzi ze świata, i świat ich słucha.+  My pochodzimy od Boga.+ Kto poznaje Boga, ten nas słucha;+ kto nie pochodzi od Boga, ten nas nie słucha.+ Tak spostrzegamy natchnioną wypowiedź prawdy i natchnioną wypowiedź błędu.+  Umiłowani, dalej miłujmy się nawzajem,+ gdyż miłość+ jest od Boga, a każdy, kto miłuje, z Boga się narodził+ i Boga poznaje.+  Kto nie miłuje, nie poznał Boga, ponieważ Bóg jest miłością.+  Przez to w naszym wypadku ujawniła się miłość Boża,+ że Bóg posłał na świat swego jednorodzonego Syna,+ abyśmy przez niego uzyskali życie.+ 10  Miłość nie w tym się przejawia, że my umiłowaliśmy Boga, lecz że on nas umiłował i posłał swego Syna jako ofiarę+ przebłagalną+ za nasze grzechy.+ 11  Umiłowani, jeśli Bóg nas tak umiłował, to i my mamy obowiązek miłować się wzajemnie.+ 12  Boga nikt nigdy nie widział.+ Jeżeli dalej miłujemy się wzajemnie, to Bóg pozostaje w nas, a jego miłość zostaje w nas wydoskonalona.+ 13  Po tym poznajemy, iż pozostajemy w jedności+ z nim, a on w jedności z nami,+ że udzielił nam swego ducha.+ 14  Ponadto sami widzieliśmy+ i świadczymy,+ że Ojciec posłał swego Syna jako Wybawcę świata.+ 15  Kto wyznaje, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym,+ z takim Bóg pozostaje w jedności, a on w jedności z Bogiem.+ 16  A my poznaliśmy miłość,+ którą Bóg żywi do nas, i w nią uwierzyliśmy. Bóg jest miłością,+ a kto pozostaje w miłości,+ ten pozostaje w jedności z Bogiem, Bóg zaś pozostaje w jedności+ z nim. 17  W ten sposób miłość została w nas wydoskonalona, żebyśmy mieli swobodę mowy+ w dniu sądu,+ ponieważ jak jest ten, tak i my jesteśmy na tym świecie.+ 18  W miłości nie ma bojaźni,+ lecz doskonała miłość precz odrzuca bojaźń,+ ponieważ bojaźń powściąga. Doprawdy, kto się boi, nie wydoskonalił się w miłości.+ 19  My zaś miłujemy, ponieważ on pierwszy nas umiłował.+ 20  Jeżeli ktoś twierdzi: „Miłuję Boga”, a jednak nienawidzi swego brata, to jest kłamcą.+ Bo kto nie miłuje swego brata,+ którego widział, nie może miłować Boga, którego nie widział.+ 21  A mamy od niego to przykazanie,+ że kto miłuje Boga, powinien miłować również swego brata.+

Przypisy