1 Jana 1:1-10

1  To, co było od początku,+ co usłyszeliśmy,+ co ujrzeliśmy na własne oczy,+ czemu się uważnie przypatrywaliśmy+ i czego dotykały nasze ręce,+ co ma związek ze słowem życia+  (istotnie, życie się ujawniło,+ a my widzieliśmy i świadczymy,+ i opowiadamy wam o życiu wiecznym,+ które było u Ojca i się nam ujawniło),  to, co ujrzeliśmy i usłyszeliśmy, opowiadamy także wam,+ aby i was łączyła z nami wspólnota.+ A ta nasza wspólnota+ jest z Ojcem i z jego Synem, Jezusem Chrystusem.+  Piszemy to więc, by nasza radość była zupełna.+  A to jest wieść, którą od niego usłyszeliśmy i wam zwiastujemy,+ że Bóg jest światłem+ i w jedności z nim nie ma żadnej ciemności.+  Jeżeli twierdzimy: „Łączy nas z nim wspólnota”, a jednak dalej chodzimy w ciemności,+ to kłamiemy i nie trwamy w prawdzie.+  Jeśli zaś chodzimy w świetle, tak jak on sam jest w świetle,+ to rzeczywiście łączy nas wspólnota,+ a krew+ Jezusa, jego Syna, oczyszcza+ nas z wszelkiego grzechu.+  Jeżeli twierdzimy: „Nie mamy grzechu”,+ to sami siebie wprowadzamy w błąd+ i nie ma w nas prawdy.  Jeżeli wyznajemy nasze grzechy,+ to on jest wierny i prawy, żeby nam przebaczyć nasze grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.+ 10  Jeżeli twierdzimy: „Nie zgrzeszyliśmy”, czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego słowa.+

Przypisy