1 Królów 7:1-51

7  A swój własny dom Salomon budował trzynaście lat+ i ukończył cały swój dom.+  I począł budować Dom Lasu Libanu,+ sto łokci długi i pięćdziesiąt łokci szeroki, i trzydzieści łokci wysoki, na czterech rzędach słupów z drewna cedrowego; a na tych słupach były belki+ z drewna cedrowego.  I był on wyłożony drewnem cedrowym+ nad dźwigarami, które były na czterdziestu pięciu słupach. W jednym rzędzie było ich piętnaście.  I były trzy rzędy obramowanych okien, był też otwór świetlny+ naprzeciw otworu świetlnego, w trzech rzędach.  A wszystkie wejścia i odrzwia były kwadratowe+ i miały futrynę, i podobnie przednia strona otworu świetlnego naprzeciw otworu świetlnego, w trzech rzędach.  Wykonał też Portyk Kolumnowy, pięćdziesiąt łokci długi i trzydzieści łokci szeroki; a z przodu znajdował się inny portyk, z kolumnami i baldachimem przed nimi.  A Portyk Tronowy,+ w którym miał sądzić, uczynił portykiem sądowym;+ i wyłożono go drewnem cedrowym od podłogi aż po belki dachowe.+  Jego dom zaś, gdzie miał mieszkać, na innym dziedzińcu,+ był oddalony od domu należącego do Portyku. Wykonany był tak samo jak tamten. A dla córki faraona,+ którą pojął Salomon, zbudował on dom podobny do tego Portyku.  Wszystko to było z kosztownych+ kamieni odpowiednich wymiarów, ciosanych, przecinanych piłami kamieniarskimi, wewnątrz i zewnątrz, i od fundamentu aż po zwieńczenia muru, a na zewnątrz aż do wielkiego dziedzińca.+ 10  A kosztowne kamienie położone jako fundament to wielkie kamienie — kamienie na dziesięć łokci i kamienie na osiem łokci. 11  W górze zaś były kosztowne kamienie o odpowiednich wymiarach, ciosane, a także drewno cedrowe. 12  A wielki dziedziniec miał dookoła trzy rzędy+ kamieni ciosanych i rząd belek z drewna cedrowego; podobnie jak wewnętrzny+ dziedziniec domu+ Jehowy i portyk+ domu. 13  I król Salomon posłał, by sprowadzono z Tyru Chirama.+ 14  Był on synem owdowiałej niewiasty z plemienia Naftalego, a jego ojciec, Tyryjczyk,+ zajmował się obróbką miedzi;+ był on pełen mądrości i zrozumienia+ oraz wiedzy, tak iż mógł wykonywać wszelkie prace w miedzi. Przybył więc do króla Salomona i zaczął wykonywać całą swą pracę. 15  I odlał dwie miedziane kolumny;+ wysokość każdej kolumny wynosiła osiemnaście łokci, a każda z tych dwóch kolumn+ mierzona w obwodzie miała dwanaście łokci. 16  I wykonał dwie głowice, odlane z miedzi,+ żeby je umieścić na szczytach owych kolumn. Wysokość jednej głowicy wynosiła pięć łokci i wysokość drugiej głowicy wynosiła pięć łokci. 17  Do głowic, które były na szczycie kolumn,+ wykonano splecione siatki, splecione ozdoby łańcuszkowe;+ siedem do jednej głowicy i siedem do drugiej głowicy. 18  Następnie wykonał jabłka granatu, mianowicie dwa rzędy wokoło na jednej siatce, żeby zakryć głowice, które były na szczycie kolumn; i to samo zrobił do drugiej głowicy.+ 19  A głowice na szczycie kolumn przy portyku, wielkości czterech łokci, były wykonane na wzór lilii.+ 20  I głowice te były na obu kolumnach, także u góry tuż obok wypukłości stykającej się z siatką; i dookoła na każdej głowicy było w rzędach dwieście jabłek granatu.+ 21  I przystąpił do stawiania kolumn+ portyku+ świątyni. Postawił więc prawą kolumnę i nadał jej nazwę Jachin, a potem postawił lewą kolumnę i nadał jej nazwę Boaz. 22  A szczyty kolumn wieńczył ornament w kształcie lilii. I praca przy kolumnach dobiegła końca. 23  I przystąpił do wykonania lanego morza,+ mającego dziesięć łokci od jednej krawędzi do drugiej krawędzi, okrągłego dookoła; a jego wysokość wynosiła pięć łokci i trzeba było sznura długości trzydziestu łokci, żeby je opasać dookoła.+ 24  A dookoła, poniżej jego krawędzi, otaczały je dyniowate+ ozdoby,+ po dziesięć na łokieć, otaczające morze ze wszystkich stron,+ z dwoma rzędami dyniowatych ozdób, odlanych przy jego odlewaniu. 25  Stało ono na dwunastu bykach:+ trzech zwróconych ku północy i trzech zwróconych ku zachodowi, i trzech zwróconych ku południowi, i trzech zwróconych ku wschodowi; morze zaś było na nich u góry, a wszystkie ich zady były skierowane do środka.+ 26  I było grube na szerokość dłoni;+ a jego krawędź była wykonana jak krawędź kielicha, kwiat lilii.+ Mieściło ono dwa tysiące bat.+ 27  Następnie wykonał dziesięć miedzianych wózków;+ długość każdego wózka wynosiła cztery łokcie i szerokość cztery łokcie, a wysokość trzy łokcie. 28  Wózki te były wykonane następująco: miały ścianki boczne, a ścianki boczne znajdowały się między poprzeczkami. 29  A na ściankach bocznych znajdujących się między poprzeczkami były lwy,+ byki+ i cheruby+ i podobnie było nad poprzeczkami. Powyżej oraz poniżej lwów i byków zwisały wieńce.+ 30  I przy każdym wózku były cztery miedziane koła o miedzianych osiach; a na czterech rogach były ich podpory. Podpory te były pod basenem, odlane z wieńcami w poprzek każdej. 31  I jego otwór od wewnątrz do podpór i w górę miał [?] łokci; otwór był okrągły, wykonany w formie podstawy na półtora łokcia, a na tym otworze były płaskorzeźby. Jego ścianki boczne były czworokątne, nie okrągłe. 32  A poniżej ścianek bocznych były cztery koła, podpory kół zaś były przy wózku; a wysokość każdego koła wynosiła półtora łokcia. 33  A koła wykonano tak, jak się wykonuje koła rydwanu.+ Ich podpory i dzwona, i szprychy, i piasty — wszystkie były odlane. 34  I na czterech narożnikach każdego wózka były cztery podpory; jego podpory stanowiły z wózkiem jedną całość. 35  A na wierzchu wózka była podstawa wysoka na pół łokcia, okrągła dookoła; a na wierzchu wózka jego boki i ścianki boczne stanowiły z wózkiem jedną całość. 36  Ponadto na płytach jego boków oraz na ściankach bocznych wyrył+ cheruby, lwy i wizerunki palm, na każdej stosownie do wolnego miejsca, a także wieńce ze wszystkich stron.+ 37  W ten sposób wykonał dziesięć wózków;+ wszystkie były jednakowo odlane+ i miały jeden wymiar, jeden kształt. 38  I wykonał dziesięć miedzianych basenów.+ Każdy basen mieścił czterdzieści bat. Każdy basen miał cztery łokcie. Do tych dziesięciu wózków był jeden basen na każdy wózek. 39  Potem umieścił pięć wózków po prawej stronie domu i pięć po lewej stronie domu;+ a morze umieścił po prawej stronie domu od wschodu, ku południowi.+ 40  I tak Chiram+ w końcu wykonał baseny,+ jak również łopatki+ i czasze.+ Z czasem Chiram zakończył+ wykonywanie wszelkiej pracy, którą wykonywał dla króla Salomona w związku z domem Jehowy: 41  Dwie kolumny+ i głowice w kształcie czasz,+ które były na szczycie tych dwóch kolumn, i dwie siatki+ do okrycia dwóch okrągłych głowic, które były na szczycie kolumn, 42  i czterysta jabłek granatu+ do dwóch siatek, dwa rzędy jabłek granatu do każdej siatki, żeby przykryć dwie głowice w kształcie czasz, znajdujące się na dwóch kolumnach; 43  i dziesięć wózków,+ i dziesięć basenów+ na tych wózkach, 44  i jedno morze,+ i dwanaście byków pod tym morzem;+ 45  i kubły, i łopatki, i czasze, i wszystkie te przedmioty,+ które Chiram wykonał z polerowanej miedzi dla króla Salomona do domu Jehowy. 46  Król odlewał je w formie glinianej w Okręgu Jordanu,+ między Sukkot+ a Caretan.+ 47  I Salomon pozostawił wszystkie te przedmioty+ bez ważenia — z powodu ich nadzwyczaj wielkiej ilości.+ Wagi miedzi nie ustalono.+ 48  I Salomon stopniowo wykonał wszystkie przedmioty, które miały związek z domem Jehowy, złoty ołtarz+ i złoty stół,+ na którym był chleb pokładny, 49  i świeczniki+ ze szczerego złota,+ pięć po prawej stronie i pięć po lewej przed najskrytszym pomieszczeniem, i kwiaty,+ i lampy,+ i szczypce+ — ze złota, 50  i misy, i gasidła,+ i czasze,+ i kielichy,+ i popielnice+ — ze szczerego złota, i złote gniazda do drzwi+ domu wewnętrznego, czyli Miejsca Najświętszego, i do drzwi+ domu świątyni.+ 51  I tak ukończono całą pracę, którą król Salomon miał do wykonania w związku z domem Jehowy;+ i Salomon zaczął wnosić rzeczy uświęcone przez Dawida, swego ojca;+ srebro i złoto, i te przedmioty umieścił w skarbach domu Jehowy.+

Przypisy