1 Królów 6:1-38

6  A w czterysta osiemdziesiątym roku po wyjściu synów Izraela z ziemi egipskiej,+ w czwartym roku,+ w miesiącu Ziw,+ to znaczy w miesiącu drugim,+ po tym, gdy Salomon został królem nad Izraelem, przystąpił do budowy domu dla Jehowy.+  A dom, który król Salomon zbudował+ dla Jehowy, miał sześćdziesiąt łokci+ długości i dwadzieścia szerokości, i trzydzieści łokci wysokości.+  A portyk+ przed świątynią domu miał dwadzieścia łokci długości, wzdłuż szerokości domu. Jego głębokość wynosiła dziesięć łokci, licząc od domu.  I uczynił w domu okna ze zwężającymi się framugami.+  A dookoła przy murze domu zbudował boczną konstrukcję, przy murach domu wokoło świątyni oraz najskrytszego pomieszczenia,+ i uczynił dookoła boczne izby.+  Najniższa boczna izba miała pięć łokci szerokości, a środkowa miała sześć łokci szerokości, trzecia zaś miała siedem łokci szerokości; były tam bowiem uskoki,+ które wykonał dookoła domu na zewnątrz, żeby nic nie było umocowane w murach domu.+  A gdy budowano dom, budowano go z przygotowanego już kamienia z kamieniołomu;+ młotów zaś ani siekier, ani żadnego narzędzia żelaznego nie było słychać w domu,+ gdy go budowano.  Wejście+ do najniższej bocznej izby było po prawej stronie domu i wchodziło się po krętych schodach do środkowej, a ze środkowej do trzeciej.  I dalej budował dom, aby go ukończyć,+ i wyłożył dom belkami oraz rzędami z drewna cedrowego.+ 10  Ponadto przy całym domu wybudował boczne izby+ mające pięć łokci wysokości, a trzymające się domu za pomocą belek+ cedrowych. 11  Tymczasem doszło do Salomona słowo Jehowy,+ mówiące:+ 12  „Co się tyczy tego domu, który budujesz, jeśli będziesz chodził zgodnie z moimi ustawami+ i wprowadzał w czyn moje sądownicze rozstrzygnięcia,+ i zachowasz wszystkie moje przykazania, postępując według nich,+ to i ja spełnię wobec ciebie moje słowo, które wypowiedziałem do Dawida, twego ojca;+ 13  i naprawdę będę przebywał pośród synów Izraela,+ i nie opuszczę swego ludu, Izraela”.+ 14  I Salomon dalej budował dom, aby go ukończyć.+ 15  Zaczął więc budować ściany wewnątrz domu z desek cedrowych. Od podłogi domu aż do belek stropu wyłożył go wewnątrz drewnem; i pokrył podłogę domu deskami jałowcowymi.+ 16  Następnie dwadzieścia łokci po bokach w tyle domu zabudował deskami cedrowymi, od podłogi aż do belek dachowych, i zbudował w nim w środku najskrytsze+ pomieszczenie, Miejsce Najświętsze.+ 17  Dom zaś, czyli świątynia+ przed nim,+ miał czterdzieści łokci. 18  A wewnątrz domu było drewno cedrowe z płaskorzeźbami dyniowatych+ ozdób i girland kwiatów.+ Wszystko było z drewna cedrowego; nie było widać kamienia. 19  A w środku przygotował najskrytsze+ pomieszczenie wnętrza domu, aby tam umieścić Arkę+ Przymierza+ Jehowy. 20  A to najskrytsze pomieszczenie miało dwadzieścia łokci długości i dwadzieścia łokci szerokości,+ i dwadzieścia łokci wysokości; i pokrył je szczerym złotem,+ ołtarz+ zaś pokrył drewnem cedrowym. 21  Potem Salomon pokrył+ dom wewnątrz szczerym złotem+ i rozciągnął złoty łańcuch+ przed najskrytszym pomieszczeniem,+ i pokrył je złotem. 22  I pokrył cały dom złotem,+ aż wykończył cały dom; również cały ołtarz,+ który był przed najskrytszym pomieszczeniem, pokrył złotem.+ 23  Następnie w najskrytszym pomieszczeniu wykonał dwa cheruby+ z drewna drzewa oleistego; każdy z nich miał dziesięć łokci wysokości.+ 24  Pięć łokci miało jedno skrzydło cheruba i pięć łokci miało drugie skrzydło cheruba. Od końca skrzydła do końca skrzydła było dziesięć łokci.+ 25  I drugi cherub miał dziesięć łokci. Oba cheruby miały takie same rozmiary i taki sam kształt. 26  Wysokość jednego cheruba wynosiła dziesięć łokci i tak samo drugiego cheruba. 27  Potem umieścił te cheruby w domu wewnętrznym w ten sposób, że cheruby miały rozpostarte skrzydła.+ Tak więc skrzydło jednego dotykało tej ściany, a skrzydło drugiego cheruba sięgało tamtej ściany; a ich skrzydła były skierowane do środka domu i skrzydło dotykało skrzydła.+ 28  I pokrył te cheruby złotem.+ 29  A wszystkie ściany domu dookoła pokrył rytymi płaskorzeźbami cherubów+ i wizerunkami palm,+ i płaskorzeźbami kwiatów,+ wewnątrz i na zewnątrz; 30  a podłogę+ domu pokrył złotem, wewnątrz i na zewnątrz. 31  A wejście do najskrytszego pomieszczenia wykonał z drzwiami+ z drewna drzewa oleistego:+ pilastry, odrzwia i część piątą. 32  I tych dwoje drzwi było z drewna drzewa oleistego, a wyrył na nich płaskorzeźby cherubów i wizerunki palm, i płaskorzeźby kwiatów i pokrył je złotem; następnie powlókł złotem cheruby i wizerunki palm. 33  I w taki oto sposób wykonał wejście do świątyni, odrzwia z drewna drzewa oleistego, czworokątne. 34  A oboje drzwi było z drewna jałowcowego.+ Dwa skrzydła jednych drzwi obracały się na trzpieniach i dwa skrzydła drugich drzwi obracały się na trzpieniach.+ 35  I wyrył cheruby oraz wizerunki palm i płaskorzeźby kwiatów, i pokrył te wyobrażenia złotą folią.+ 36  I przystąpił do budowy wewnętrznego+ dziedzińca z trzech rzędów+ kamienia ciosanego i rzędu belek z drewna cedrowego. 37  W czwartym roku założono fundament+ domu Jehowy, w miesiącu księżycowym Ziw;+ 38  a w jedenastym roku, w miesiącu księżycowym Bul, to znaczy w miesiącu ósmym, dom został ukończony,+ jeśli chodzi o wszystkie szczegóły i cały projekt;+ wybudowanie go zajęło mu więc siedem lat.

Przypisy