1 Królów 4:1-34

4  A król Salomon dalej królował nad całym Izraelem.+  Oto książęta,+ których miał: Azariasz, syn Cadoka,+ kapłan;  Elichoref i Achijasz, synowie Sziszy, sekretarze;+ Jehoszafat,+ syn Achiluda, kronikarz;  a Benajasz,+ syn Jehojady, był ustanowiony nad wojskiem,+ a Cadok i Abiatar+ byli kapłanami;  a Azariasz, syn Natana,+ był nad pełnomocnikami, a Zabud, syn Natana, był kapłanem, przyjacielem+ króla;  a Achiszar był nad domownikami, a Adoniram,+ syn Abdy, nad powołanymi do robót przymusowych.+  Salomon miał też nad całym Izraelem dwunastu pełnomocników i oni zaopatrywali króla oraz jego domowników w żywność. Każdy z nich miał dostarczać żywności przez miesiąc w roku.+  A oto ich imiona: syn Chura — w górzystym regionie Efraima;+  syn Dekera — w Makac i w Szaalbim,+ i Bet-Szemesz,+ i Elon-Bet-Chanan; 10  syn Cheseda — w Arubbot (miał Socho i całą krainę Chefer);+ 11  syn Abinadaba — całe pasmo górskie Dor+ (Tafat, córka Salomona, została jego żoną); 12  Baana, syn Achiluda — w Taanachu+ i Megiddo,+ i w całym Bet-Szean,+ które jest przy Caretan+ poniżej Jizreel,+ od Bet-Szean do Abel-Mechola+ aż po region Jokmeam;+ 13  syn Gebera — w Ramot-Gilead+ (miał wioski namiotowe Jaira,+ syna Manassesa, położone w Gileadzie;+ miał region Argob,+ który jest w Baszanie:+ sześćdziesiąt dużych miast z murem i miedzianą zasuwą); 14  Achinadab, syn Iddo — w Machanaim;+ 15  Achimaac — w Naftalim+ (on też pojął za żonę Basemat, córkę Salomona);+ 16  Baana, syn Chuszaja — w Aszerze+ i w Bealot; 17  Jehoszafat, syn Paruacha — w Issacharze;+ 18  Szimej,+ syn Eli — w Beniaminie;+ 19  Geber, syn Uriego — w ziemi Gilead,+ ziemi Sychona,+ króla Amorytów,+ i Oga,+ króla Baszanu;+ był też jeden pełnomocnik nad wszystkimi innymi pełnomocnikami, którzy byli w kraju. 20  Juda i Izrael — liczni jak ziarnka piasku, których jest mnóstwo nad morzem+ — jedli i pili, i się radowali.+ 21  A Salomon był władcą nad wszystkimi królestwami od Rzeki+ do ziemi Filistynów i do granicy Egiptu. Składały one dary i służyły Salomonowi przez wszystkie dni jego życia.+ 22  A na wyżywienie u Salomona na każdy dzień przeznaczano trzydzieści kor+ wybornej mąki i sześćdziesiąt kor innej mąki, 23  dziesięć sztuk tłustego bydła i dwadzieścia sztuk bydła z wypasu, i sto owiec, a ponadto jelenie+ i gazele,+ i kozły saren, i utuczone kukułki. 24  Utrzymywał on bowiem w poddaństwie wszystko po tej stronie Rzeki,+ od Tifsach do Gazy+ — wszystkich królów po tej stronie Rzeki;+ a ze wszystkich stron, w każdym ze swych regionów, miał pokój.+ 25  A mieszkańcy Judy+ i Izraela dalej mieszkali bezpiecznie,+ każdy pod swoją winoroślą i pod swoim drzewem figowym,+ od Dan do Beer-Szeby,+ przez wszystkie dni Salomona. 26  Salomon zaś miał czterdzieści tysięcy przegród dla koni+ do swoich rydwanów+ oraz dwanaście tysięcy jeźdźców. 27  A ci pełnomocnicy+ dostarczali żywności królowi Salomonowi i każdemu, kto przychodził do stołu króla Salomona, każdy w swoim miesiącu. Nie pozwalali, by czegokolwiek zabrakło. 28  A jęczmień oraz słomę dla koni i dla zaprzęganych rumaków+ przynosili tam, gdzie akurat było miejsce, każdy według tego, co mu zlecono.+ 29  A Bóg dalej dawał Salomonowi mądrość+ i zrozumienie+ w nader obfitej mierze oraz przestronność serca+ — jak piasek, który jest nad brzegiem morza.+ 30  I mądrość Salomona przewyższała+ mądrość wszystkich mieszkańców Wschodu+ oraz całą mądrość Egiptu.+ 31  I był on mądrzejszy niż każdy inny człowiek, niż Etan+ Ezrachita oraz Heman+ i Kalkol,+ i Darda, synowie Machola; a jego sława dotarła do wszystkich okolicznych narodów.+ 32  I potrafił powiedzieć trzy tysiące przysłów,+ a jego pieśni+ było tysiąc pięć. 33  Mówił zaś o drzewach, od cedru, który jest na Libanie,+ po hizop,+ który wyrasta na murze; mówił też o zwierzętach+ i o stworzeniach latających,+ i o poruszających się stworzeniach,+ i o rybach.+ 34  I przybywali ze wszystkich ludów, by usłyszeć mądrość Salomona+ — od wszystkich królów ziemi, którzy usłyszeli o jego mądrości.+

Przypisy