1 Królów 16:1-34

16  A do Jehu,+ syna Chananiego,+ doszło słowo Jehowy przeciwko Baaszy, mówiące:  „Ponieważ cię podniosłem z prochu,+ żeby cię uczynić wodzem mojego ludu, Izraela,+ ty zaś poszedłeś drogą Jeroboama+ i sprawiłeś, że mój lud, Izrael, grzeszył, obrażając mnie swoimi grzechami,+  oto ja dokładnie zamiatam po Baaszy i po jego domu i sprawię, że jego dom stanie się jak dom Jeroboama, syna Nebata.+  Każdego z krewnych Baaszy umierającego w mieście pożrą psy, a każdego z jego krewnych umierającego w polu zjedzą ptaki niebios”.+  Pozostałych zaś spraw Baaszy oraz tego, co uczynił, jak również jego potęgi czyż nie opisano w księdze+ dziejów królów Izraela?  W końcu Baasza spoczął ze swymi praojcami i został pogrzebany w Tircy;+ a w jego miejsce zaczął panować Ela, jego syn.  I za pośrednictwem proroka Jehu, syna Chananiego, przyszło słowo Jehowy przeciwko Baaszy i jego domowi,+ zarówno z powodu wszelkiego zła, które popełnił w oczach Jehowy, obrażając+ go dziełem swoich rąk,+ by się stać jak dom Jeroboama, jak i za to, że zabił tamtego.+  W dwudziestym szóstym roku Asy, króla Judy, w Tircy na dwa lata królem Izraela został Ela, syn Baaszy.  A jego sługa Zimri,+ dowódca połowy rydwanów, zaczął spiskować przeciwko niemu, gdy on sam pił+ aż do upicia się, przebywając w Tircy w domu Arcy, ustanowionego nad domem+ w Tircy. 10  I Zimri wszedł i zadał mu cios,+ i uśmiercił go w dwudziestym siódmym roku Asy, króla Judy, i zaczął panować w jego miejsce. 11  A gdy zaczął panować i gdy tylko zasiadł na tronie, wybił cały dom Baaszy. Nie pozostawił z jego krewnych nikogo oddającego mocz na mur+ ani jego mścicieli krwi,+ ani jego przyjaciół. 12  Tak Zimri unicestwił cały dom Baaszy,+ zgodnie ze słowem, które Jehowa+ wyrzekł przeciwko Baaszy za pośrednictwem proroka Jehu,+ 13  z powodu wszystkich grzechów Baaszy oraz grzechów Eli,+ jego syna, którymi zgrzeszyli i którymi sprawili, że Izrael zgrzeszył, obrażając Jehowę, Boga Izraela, swymi marnymi bożkami.+ 14  Pozostałych zaś spraw Eli oraz wszystkiego, co uczynił, czyż nie opisano w księdze+ dziejów królów Izraela? 15  W dwudziestym siódmym roku Asy, króla Judy, w Tircy na siedem dni+ królem został Zimri, podczas gdy lud rozłożył się obozem przeciwko Gibbetonowi,+ należącemu do Filistynów. 16  Po pewnym czasie obozujący lud usłyszał, iż powiedziano: „Zimri uknuł spisek i zabił króla”. Toteż owego dnia w obozie cały Izrael uczynił Omriego,+ dowódcę wojska, królem Izraela. 17  Omri, a z nim cały Izrael, wyruszyli więc spod Gibbetonu i oblegli+ Tircę. 18  A gdy tylko Zimri zobaczył, że miasto zostało zdobyte, wszedł do wieży mieszkalnej w domu królewskim i spalił nad sobą ogniem dom królewski, tak iż poniósł śmierć+ 19  za swoje grzechy, którymi zgrzeszył, czyniąc to, co złe w oczach Jehowy,+ chodził bowiem drogą Jeroboama i w jego grzechu, który on popełnił, przywodząc Izraela do grzechu.+ 20  Pozostałych zaś spraw Zimriego oraz jego spisku, który uknuł, czyż nie opisano w księdze+ dziejów królów Izraela? 21  Właśnie wtedy lud izraelski podzielił się na dwie części.+ Jedna część ludu poszła za Tibnim, synem Ginata, chcąc uczynić go królem, a druga część za Omrim. 22  W końcu ludzie, którzy poszli za Omrim, wzięli górę nad ludźmi, którzy poszli za Tibnim, synem Ginata; toteż Tibni poniósł śmierć, a panować zaczął Omri. 23  W trzydziestym pierwszym roku Asy, króla Judy, Omri został królem Izraela na dwanaście lat. Sześć lat panował w Tircy. 24  I za dwa talenty srebra kupił od Szemera górę Samarię, i zaczął budować na owej górze, i od imienia Szemera, pana tej góry, nadał zbudowanemu przez siebie miastu nazwę Samaria.+ 25  A Omri czynił to, co złe w oczach Jehowy, i w końcu postępował gorzej niż wszyscy, którzy byli przed nim.+ 26  I chodził wszystkimi drogami Jeroboama, syna Nebata,+ oraz w jego grzechu, którym przywiódł Izraela do grzechu, tak iż obrażali Jehowę, Boga Izraela, swymi marnymi bożkami.+ 27  Pozostałych zaś spraw Omriego — tego, co uczynił, oraz jego potęgi, z jaką działał — czyż nie opisano w księdze+ dziejów królów Izraela? 28  W końcu Omri spoczął ze swymi praojcami i został pogrzebany w Samarii; a w jego miejsce zaczął panować Achab,+ jego syn. 29  Achab zaś, syn Omriego, został królem Izraela w trzydziestym ósmym roku Asy, króla Judy; i Achab, syn Omriego, panował w Samarii+ nad Izraelem dwadzieścia dwa lata. 30  I Achab, syn Omriego, postępował w oczach Jehowy gorzej niż wszyscy, którzy byli przed nim.+ 31  A jak gdyby było dla niego rzeczą nadzwyczaj błahą+ chodzenie w grzechach Jeroboama,+ syna Nebata, pojął za żonę+ Jezebel,+ córkę Etbaala, króla Sydończyków,+ i zaczął chodzić, by służyć Baalowi+ i kłaniać się mu. 32  Ponadto wzniósł Baalowi ołtarz w domu+ Baala, który zbudował w Samarii. 33  I Achab postawił święty słup;+ i czynił Achab więcej, by obrażać+ Jehowę, Boga Izraela, niż wszyscy królowie Izraela, którzy byli przed nim. 34  Za jego dni Chiel Betelczyk zbudował Jerycho. Kosztem Abirama, swego pierworodnego, założył jego fundament i kosztem Seguba, swego najmłodszego, postawił jego wrota, zgodnie ze słowem, które Jehowa wyrzekł przez Jozuego, syna Nuna.+

Przypisy