1 Królów 15:1-34

15  A Abijam został królem Judy+ w osiemnastym roku króla Jeroboama,+ syna Nebata.+  Panował w Jerozolimie trzy lata; jego matka miała na imię Maaka+ i była wnuczką Abiszaloma.+  I chodził we wszystkich grzechach swego ojca, które ten przed nim popełniał; a jego serce nie było niepodzielne+ wobec Jehowy, jego Boga, jak serce Dawida, jego praojca.+  Albowiem ze względu na Dawida+ Jehowa, jego Bóg, dał mu w Jerozolimie lampę,+ wzbudzając po nim jego syna i zachowując Jerozolimę,+  gdyż Dawid czynił to, co słuszne w oczach Jehowy, i nie odwrócił się od tego, co On mu nakazał, przez wszystkie dni swego życia+ — z wyjątkiem sprawy Uriasza Hetyty.+  I trwała wojna między Rechoboamem a Jeroboamem przez wszystkie dni jego życia.+  Pozostałych zaś spraw Abijama oraz wszystkiego, co uczynił, czyż nie opisano w księdze+ dziejów królów Judy? Doszło też do wojny między Abijamem a Jeroboamem.+  W końcu Abijam spoczął ze swymi praojcami i pogrzebano go w Mieście Dawidowym;+ a w jego miejsce zaczął panować Asa,+ jego syn.  W dwudziestym roku Jeroboama, króla Izraela, Asa panował jako król Judy. 10  I panował w Jerozolimie czterdzieści jeden lat; a jego babka miała na imię Maaka+ i była wnuczką Abiszaloma.+ 11  I czynił Asa to, co słuszne w oczach Jehowy, tak jak Dawid, jego praojciec.+ 12  Kazał nierządnikom świątynnym opuścić kraj+ i pousuwał wszystkie gnojowe bożki,+ które uczynili jego praojcowie.+ 13  Nawet Maakę,+ swoją babkę, pozbawił godności pani,+ bo uczyniła przerażającego bożka dla świętego pala; następnie Asa ściął jej przerażającego bożka+ i spalił go+ w dolinie potoku Kidron.+ 14  A wyżyn+ nie pousuwał.+ Niemniej przez wszystkie jego dni serce Asy było niepodzielne wobec Jehowy.+ 15  I pownosił do domu Jehowy rzeczy poświęcone przez jego ojca oraz rzeczy, które poświęcił on sam: srebro i złoto, i różne przedmioty.+ 16  I trwała wojna między Asą a Baaszą,+ królem Izraela, przez wszystkie ich dni. 17  Toteż Baasza, król Izraela, wyruszył przeciwko Judzie i zaczął budować Ramę,+ by nikomu nie dać wyjść od Asy, króla Judy, ani do niego przyjść.+ 18  Wówczas Asa wziął wszystko srebro i złoto, które pozostało wśród skarbów domu Jehowy oraz skarbów domu króla, i dał je do ręki swoich sług; po czym król Asa posłał ich do Ben-Hadada,+ syna Tabrimmona, syna Chezjona, króla Syrii,+ mieszkającego w Damaszku,+ i rzekł: 19  „Istnieje przymierze między mną a tobą, między moim ojcem a twoim ojcem. Oto posyłam ci podarunek+ w postaci srebra i złota. Chodź, złam swoje przymierze z Baaszą, królem Izraela, żeby odstąpił ode mnie”.+ 20  Toteż Ben-Hadad usłuchał króla Asy i wysłał dowódców swych wojsk przeciwko miastom izraelskim, i zdobył Ijon+ oraz Dan+ i Abel-Bet-Maakę,+ i całe Kinneret, aż po ziemię Naftalego.+ 21  Kiedy Baasza o tym usłyszał, natychmiast przestał budować Ramę+ i dalej mieszkał w Tircy.+ 22  Król Asa zaś zwołał całą Judę+ — bez wyjątku — i zaczęto znosić z Ramy kamienie oraz belki, z których Baasza budował; i król Asa począł z nich budować Gebę+ w Beniaminie i Micpę.+ 23  A reszty wszystkich spraw Asy, jak również całej jego potęgi oraz wszystkiego, co uczynił, i miast, które zbudował, czyż nie opisano w księdze+ dziejów królów Judy? Lecz gdy się zestarzał,+ zachorował na nogi.+ 24  W końcu Asa spoczął ze swymi praojcami+ i został pogrzebany ze swymi praojcami w Mieście Dawida, swego praojca;+ a w jego miejsce zaczął panować Jehoszafat,+ jego syn. 25  Nadab+ zaś, syn Jeroboama, został królem Izraela w drugim roku Asy, króla Judy; i panował nad Izraelem dwa lata. 26  A czynił to, co złe+ w oczach Jehowy, i szedł drogą swego ojca+ oraz w jego grzechu, którym on przywiódł Izraela do grzechu.+ 27  I Baasza,+ syn Achijasza z domu Issachara, począł spiskować przeciwko niemu; i zabił go Baasza w Gibbetonie,+ należącym do Filistynów, podczas gdy Nadab i cały Izrael oblegali Gibbeton. 28  Uśmiercił go więc Baasza w trzecim roku Asy, króla Judy, i zaczął panować w jego miejsce.+ 29  A gdy tylko został królem, wybił cały dom Jeroboama. Nie pozostawił z krewnych Jeroboama nikogo mającego tchnienie, aż ich unicestwił — zgodnie ze słowem, które wyrzekł Jehowa za pośrednictwem swego sługi Achijasza Szilonity+ 30  z powodu grzechów Jeroboama, którymi on zgrzeszył+ i którymi przywiódł Izraela do grzechu, i za obrazę, którą obrażał Jehowę, Boga Izraela.+ 31  Pozostałych zaś spraw Nadaba oraz wszystkiego, co uczynił, czyż nie opisano w księdze+ dziejów królów izraelskich? 32  I trwała wojna między Asą a Baaszą, królem Izraela, przez wszystkie ich dni.+ 33  W trzecim roku Asy, króla Judy, w Tircy na dwadzieścia cztery lata królem całego Izraela został Baasza, syn Achijasza.+ 34  A czynił to, co złe w oczach Jehowy,+ i szedł drogą Jeroboama+ oraz w jego grzechu, którym on przywiódł Izraela do grzechu.+

Przypisy