Łukasza 24:1-53

24  Jednakże w pierwszym dniu tygodnia bardzo wcześnie poszły do grobowca, niosąc wonne korzenie, które przygotowały.+  Ale zastały kamień odtoczony od grobowca pamięci,+  a wszedłszy, nie znalazły ciała Pana Jezusa.+  Gdy z tego powodu były w rozterce, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w błyszczącej odzieży.+  Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, a mężowie ci rzekli do nich: „Dlaczego wśród umarłych szukacie tego, który żyje?  [[Nie ma go tu, lecz został wskrzeszony.]]+ Przypomnijcie sobie, jak wam powiedział, gdy jeszcze był w Galilei,+  mówiąc, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i zawieszony na palu, a trzeciego dnia powstać z martwych”.+  One więc przypomniały sobie jego wypowiedzi,+  a wróciwszy od grobowca pamięci, wszystko to oznajmiły jedenastu i wszystkim pozostałym.+ 10  Były to Magdalena Maria i Joanna,+ i Maria, matka Jakuba. Także pozostałe niewiasty,+ które były z nimi, opowiadały to apostołom. 11  Ale te wypowiedzi wydały im się niedorzecznością i nie wierzyli+ niewiastom. 12  [[Piotr zaś wstał i pobiegł do grobowca pamięci, a pochyliwszy się, zobaczył same bandaże. Odszedł więc, zdumiewając się w sobie tym, co się zdarzyło.]] 13  Lecz oto w tymże dniu dwaj z nich wędrowali do wioski zwanej Emaus, leżącej w odległości około jedenastu kilometrów od Jerozolimy, 14  i rozmawiali ze sobą o tym wszystkim,+ co się stało. 15  A gdy rozmawiali i dyskutowali, sam Jezus podszedł+ i zaczął z nimi iść; 16  ale ich oczom nie było dane go rozpoznać.+ 17  Rzekł do nich: „O czym to, idąc, rozprawiacie między sobą?” I stanęli ze smutkiem na twarzach. 18  Odpowiadając, ten imieniem Kleopas rzekł do niego: „Czy samotnie mieszkasz jako przybysz w Jerozolimie i dlatego nie wiesz, co się tam wydarzyło w tych dniach?” 19  I rzekł im: „Co takiego?” Powiedzieli doń: „Wszystko, co dotyczy Jezusa Nazarejczyka,+ który się stał prorokiem+ potężnym w czynie i słowie przed Bogiem i całym ludem; 20  i jak nasi naczelni kapłani oraz władcy wydali go, żeby go skazano na śmierć, i zawiesili go na palu.+ 21  A myśmy się spodziewali, że właśnie ten człowiek ma wyzwolić Izraela;+ i prócz tego wszystkiego jest już trzeci dzień, odkąd się to zdarzyło. 22  W dodatku zadziwiły nas też pewne niewiasty+ spośród nas, gdyż były wcześnie przy grobowcu pamięci, 23  lecz nie znalazły jego ciała i przyszły, mówiąc, że miały też nadprzyrodzone widzenie i ujrzały aniołów, którzy powiedzieli, iż on żyje. 24  Prócz tego kilku z tych, co są z nami, poszło do grobowca pamięci;+ i zastali wszystko tak, jak powiedziały niewiasty, ale jego nie ujrzeli”. 25  On zaś rzekł do nich: „O nierozumni i nieskorzy w sercu do uwierzenia we wszystko, co mówili prorocy!+ 26  Czyż nie było konieczne, żeby Chrystus to wycierpiał+ i wszedł do swej chwały?”+ 27  A począwszy od Mojżesza+ i wszystkich Proroków,+ tłumaczył im to, co się do niego odnosiło we wszystkich Pismach. 28  W końcu zbliżyli się do wioski, do której wędrowali, a on sprawiał wrażenie, jak gdyby miał wędrować dalej. 29  Ale oni przymusili go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wówczas wszedł, by z nimi zostać. 30  A gdy się z nimi ułożył do posiłku, wziął chleb, pobłogosławił go, połamał i zaczął im podawać.+ 31  Wtedy otworzyły się im oczy i rozpoznali go, on zaś im zniknął.+ 32  I rzekli jeden do drugiego: „Czyż nasze serca nie płonęły, gdy w drodze do nas mówił i w pełni objaśniał nam Pisma?” 33  I w tejże godzinie wstali i wrócili do Jerozolimy, i znaleźli zgromadzonych jedenastu oraz tych, którzy z nimi byli, 34  mówiących: „Pan istotnie został wskrzeszony i ukazał się Szymonowi!”+ 35  I sami opowiedzieli o tym, co się wydarzyło w drodze, i jak dał się im poznać przez łamanie chleba.+ 36  Kiedy o tym rozmawiali, on sam stanął pośród nich [[i rzekł im: „Pokój wam”]]. 37  Oni zaś, przerażeni i wystraszeni,+ mniemali, że widzą ducha. 38  Rzekł więc do nich: „Czemu jesteście strapieni i czemu w waszych sercach powstają wątpliwości? 39  Zobaczcie moje ręce i moje stopy, że to jestem ja; dotknijcie+ mnie i zobaczcie, gdyż duch nie ma ciała ani kości,+ jak to widzicie, iż ja mam”. 40  [[A rzekłszy to, pokazał im ręce i stopy.]] 41  Lecz gdy z radości wciąż jeszcze nie wierzyli+ i się zdumiewali, rzekł do nich: „Czy macie tu coś do jedzenia?”+ 42  I podali mu kawałek pieczonej ryby,+ 43  a on wziął i zjadł+ na ich oczach. 44  I rzekł do nich: „To są moje słowa, które wam powiedziałem, gdy jeszcze byłem z wami,+ że musi się spełnić wszystko, co o mnie napisano w Prawie Mojżeszowym i u Proroków,+ i w Psalmach”.+ 45  Wtedy całkowicie otworzył im umysł, żeby pojęli znaczenie Pism,+ 46  i rzekł do nich: „Tak jest napisane, że Chrystus będzie cierpiał i trzeciego dnia powstanie spośród umarłych,+ 47  i ze względu na jego imię będzie głoszona wśród wszystkich narodów+ — począwszy od Jerozolimy+ — skrucha ku przebaczeniu grzechów,+ 48  a wy macie być tego świadkami.+ 49  A oto ja zsyłam na was to, co obiecał mój Ojciec. Wy jednak przebywajcie w mieście, aż zostaniecie przyodziani mocą z wysokości”.+ 50  I wyprowadził ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce, błogosławił ich.+ 51  Kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i zaczął być unoszony ku niebu.+ 52  A oni złożyli mu hołd i z wielką radością wrócili do Jerozolimy.+ 53  I wciąż przebywali w świątyni, błogosławiąc Boga.+

Przypisy