Umacniajmy swe serca, żeby niestrudzenie dawać świadectwo (Mateusza 27:32 do 28:15; Łukasza 24:8-53)

POBIERZ JAKO...