Na naszych kongresach międzynarodowych ludzie pochodzący z wielu narodów i grup etnicznych oraz mówiący różnymi językami przez kilka dni wspólnie zdobywają wiedzę biblijną i cieszą się swoim towarzystwem.