Przejdź do zawartości

Kto założył religię Świadków Jehowy?

 Nowożytni Świadkowie Jehowy rozpoczęli swą działalność pod koniec XIX wieku. Niedaleko Pittsburgha w amerykańskim stanie Pensylwania niewielka grupa badaczy Biblii zaczęła systematycznie analizować tę Księgę. Porównywali oni nauki głoszone w kościołach z tym, czego uczy Biblia. Swoje wnioski publikowali w książkach, gazetach i czasopiśmie, które dzisiaj znane jest pod nazwą Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy.

 Do grona tych szczerych badaczy Biblii należał Charles Taze Russell. Przewodził on biblijnej działalności edukacyjnej i był pierwszym wydawcą Strażnicy. Nie oznacza to jednak, że założył nową religię. Russell oraz inni Badacze Pisma Świętego (jak nazywano wówczas tę grupę) postawili sobie za cel, żeby nadać rozgłos naukom Jezusa Chrystusa oraz trzymać się wzoru, jaki pozostawili pierwsi chrześcijanie. Ponieważ chrystianizm został założony przez Jezusa, więc to jego uważamy za założyciela naszej religii (Kolosan 1:18-20).