Przejdź do zawartości

Czy Świadkowie Jehowy nawiązują współpracę międzywyznaniową?

Jako Świadkowie Jehowy chętnie poruszamy tematy dotyczące wiary z wyznawcami różnych religii. Nie angażujemy się jednak we współpracę międzywyznaniową — nie przyłączamy się w wielbieniu Boga do osób, które nie podzielają naszych przekonań. Biblia wskazuje, że prawdziwi chrześcijanie są ‛harmonijnie zespoleni’, a kluczowym elementem sprzyjającym takiej harmonii jest jedność wierzeń (Efezjan 4:16; 1 Koryntian 1:10; Filipian 2:2). Obejmuje to coś więcej niż uznawanie wartości takich jak miłość, współczucie i przebaczanie. Swoje poglądy religijne opieramy na dokładnej wiedzy z Biblii, bez której nasza wiara byłaby daremna (Rzymian 10:2, 3).

Wielbienie Boga razem z wyznawcami innych religii przyrównano w Biblii do nierównego wprzęgania się w jarzmo. Taka sytuacja mogłaby negatywnie wpłynąć na wiarę chrześcijanina (2 Koryntian 6:14-17). Dlatego Jezus nie pozwolił swoim naśladowcom jednoczyć się z ludźmi należącymi do innych religii (Mateusza 12:30; Jana 14:6). Podobnie Prawo Boże przekazane przez Mojżesza zakazywało Izraelitom przyłączać się do kultów praktykowanych przez okoliczne narody (Wyjścia 34:11-14). Wierni Izraelici odrzucili propozycję, za którą krył się sojusz religijny z czcicielami innych bogów (Ezdrasza 4:1-3).

Czy Świadkowie Jehowy prowadzą rozmowy z wyznawcami różnych religii?

Tak. W roku 2019 na rozmowy z wyznawcami innych religii poświęciliśmy 2 088 560 437 godzin. Wzorem apostoła Pawła chcemy zrozumieć sposób myślenia oraz poglądy jak największej liczby ludzi (1 Koryntian 9:19-22). W trakcie rozmów szczerze pragniemy stosować biblijną radę, żeby okazywać drugim „głęboki respekt” ​(1 Piotra 3:15).