Przejdź do zawartości

Czym jest Towarzystwo Biblijne i Traktatowe — Strażnica?

 Pensylwańskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe — Strażnica (Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania) to niedochodowa korporacja utworzona w roku 1884 zgodnie z prawem obowiązującym w amerykańskim stanie Pensylwania. Świadkowie Jehowy posługują się tą osobą prawną, żeby prowadzić ogólnoświatową działalność obejmującą wydawanie Biblii i literatury biblijnej.

 Jak to ujęto w statucie, korporacja ta została powołana do istnienia w celu prowadzenia działalności „religijnej, edukacyjnej i humanitarnej”, a w szczególności po to, żeby „nauczać i rozgłaszać ewangelię o Królestwie Bożym pod władzą Chrystusa Jezusa”. Członkami korporacji mogą zostać tylko osoby zaproszone i nie decyduje o tym wysokość składanych przez nie datków. Zarówno członkowie, jak i zarząd korporacji wspierają Ciało Kierownicze Świadków Jehowy.

Współpracujące ze sobą podmioty prawne

 Świadkowie Jehowy wykorzystują nie tylko Pensylwańskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe — Strażnica. W różnych krajach posługują się też innymi korporacjami prawnymi. Niektóre z nich w swoich nazwach zawierają słowa „Watch Tower”, „Watchtower” lub ich tłumaczenie (po polsku „Strażnica”) a.

 Wspomniane podmioty prawne pomogły nam już wiele osiągnąć w różnych gałęziach naszej działalności:

  •   Działalność redakcyjna i wydawnicza. Wydrukowaliśmy około 220 milionów Biblii i jakieś 40 miliardów publikacji biblijnych. Nasze publikacje są dostępne w przeszło 900 językach. W serwisie internetowym jw.org można bezpłatnie czytać Biblię w ponad 160 językach oraz znaleźć odpowiedzi na różne pytania biblijne, na przykład „Czym jest Królestwo Boże?”.

  •   Działalność edukacyjna. Prowadzimy rozmaite szkolenia biblijne. Na przykład od roku 1943 około 9000 Świadków Jehowy skorzystało z intensywnego programu kształcenia w Biblijnej Szkole Strażnicy — Gilead. Dzięki temu wielu z nich zostało misjonarzami albo w inny sposób wspiera i ugruntowuje prowadzone przez nas ogólnoświatowe dzieło. Każdego tygodnia miliony osób, nie tylko Świadków Jehowy, otrzymuje pouczenia podczas zebrań organizowanych w miejscowych zborach. Prowadzimy również kursy czytania i pisania, posługując się opracowanym przez nas podręcznikiem dostępnym w 120 językach.

  •   Działalność humanitarna. Udzielamy pomocy materialnej ludziom, którzy ucierpieli wskutek tragedii — czy to spowodowanych przez człowieka, jak w wypadku ludobójstwa w Rwandzie w roku 1994, czy też przez żywioły, jak w wypadku trzęsienia ziemi na Haiti w roku 2010.

 Chociaż posługując się korporacjami i innymi narzędziami prawnymi, wiele osiągnęliśmy, nasza działalność nie jest od nich zależna. Odpowiedzialność za spełnianie Bożego nakazu głoszenia dobrej nowiny i nauczania spoczywa na każdym chrześcijaninie (Mateusza 24:14; 28:19, 20). Ufamy, że Bóg wspiera nas w tym dziele i że nadal będzie On ‛dawał wzrost’ (1 Koryntian 3:6, 7).

a W Polsce do 13 maja 2014 roku Świadkowie Jehowy posługiwali się osobą prawną o nazwie: Strażnica — Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce. Od 13 maja 2014 roku nazwa ta brzmi: Świadkowie Jehowy w Polsce.