Przejdź do zawartości

Czy można zrezygnować z przynależności do Świadków Jehowy?

Czy można zrezygnować z przynależności do Świadków Jehowy?

 Tak. Z przynależności do naszej organizacji można zrezygnować na dwa sposoby:

  •   Oficjalna deklaracja. Osoba, która nie chce być Świadkiem Jehowy, może wyrazić swoją decyzję ustnie lub pisemnie.

  •   Postępowanie. Dana osoba może podjąć działania, które dowodzą, że nie chce należeć do społeczności Świadków Jehowy (1 Piotra 5:9). Chodzi na przykład o przyłączenie się do innej religii i wyrażanie chęci pozostania w niej (1 Jana 2:19).

A co, jeśli ktoś nie głosi lub nie chodzi na wasze spotkania? Czy uważacie, że taka osoba przestała być Świadkiem Jehowy?

 Nie. Słaba wiara to nie to samo, co rezygnacja z bycia Świadkiem Jehowy, czyli odłączenie się. Osoby, które przez jakiś czas w mniejszym stopniu angażują się w działalność zboru, najczęściej nie wyrzekają się wiary. Po prostu są zniechęcone. Nie unikamy takich osób, tylko staramy się je pocieszyć i wesprzeć (1 Tes. 5:14; Judy 22). W tego typu sytuacjach pomocy duchowej udzielają przede wszystkim starsi zboru (Gal. 6:1; 1 Piotra 5:1-3).

 Jednak starsi nie wywierają na nikogo presji ani nikogo nie zmuszają, żeby pozostał Świadkiem Jehowy. W kwestii religii każdy musi podjąć osobistą decyzję (Joz. 24:15). Jesteśmy przekonani, że należy służyć Bogu z własnej woli, z serca (Ps. 110:3; Mat. 22:37).