Przejdź do zawartości

Jak Świadkowie Jehowy zapatrują się na pogrzeby?

 Nasz pogląd na pogrzeb i związane z nim zwyczaje opieramy na tym, czego uczy Biblia.

  •   Odczuwanie smutku po śmierci ukochanej osoby jest naturalne. Uczniowie Jezusa opłakiwali śmierć swoich bliskich (Jana 11:33-35, 38; Dzieje 8:2; 9:39). Nie traktujemy więc pogrzebu jako okazji do hucznej zabawy (Kaznodziei 3:1, 4; 7:1-4). Uważamy raczej, że jest to odpowiedni moment na okazanie współczucia (Rzymian 12:15).

  •   Zmarli nie są niczego świadomi. Niezależnie od naszych etnicznych czy kulturowych korzeni, stronimy od zwyczajów wynikających z niebiblijnej nauki, że zmarli są świadomi i mogą wywierać wpływ na żywych (Kaznodziei 9:5, 6, 10). Zwyczaje takie obejmują nocne czuwanie przy zwłokach, huczne stypy, rocznice śmierci, składanie ofiar za zmarłych, mówienie do nich i kierowanie próśb czy obrzędy związane z wdowieństwem. Unikamy tych wszystkich praktyk, ponieważ przestrzegamy biblijnego nakazu: ‛Oddzielcie się i przestańcie dotykać tego, co nieczyste’ (2 Koryntian 6:17).

  •   Dla zmarłych jest nadzieja. Biblia uczy, że nastąpi zmartwychwstanie i nadejdzie czas, gdy śmierci już nie będzie (Dzieje 24:15; Objawienie 21:4). Nadzieja ta pomaga nam, podobnie jak pierwszym chrześcijanom, wystrzegać się skrajnych form żałoby (1 Tesaloniczan 4:13).

  •   Biblia zaleca skromność (Przysłów 11:2). Uważamy, że pogrzeb nie powinien być okazją do popisywania się pozycją społeczną czy sytuacją materialną (1 Jana 2:16). Nie urządzamy wystawnych pogrzebów, które stanowiłyby okazję do zabawy. Nie kupujemy też kosztownych trumien ani wymyślnych strojów, które miałyby wywrzeć wrażenie na obserwatorach.

  •   Nie próbujemy narzucać innym swoich poglądów dotyczących pogrzebu. Stosujemy się do zasady: „Każdy z nas sam za siebie zda sprawę Bogu” ​(Rzymian 14:12). Kiedy jednak mamy taką możliwość, staramy się wyjaśnić nasze stanowisko „w łagodnym usposobieniu i z głębokim respektem” ​(1 Piotra 3:15).

Jak wyglądają pogrzeby Świadków Jehowy?

 Miejsce: Jeżeli rodzina decyduje się na uroczystość pogrzebową, może ją zorganizować w wybranym przez siebie miejscu, takim jak Sala Królestwa, dom pogrzebowy, dom prywatny, krematorium czy cmentarz.

 Uroczystość pogrzebowa: Zostaje wygłoszone przemówienie, które ma pocieszyć pogrążonych w smutku najbliższych tym, co Biblia mówi o śmierci i nadziei zmartwychwstania (Jana 11:25; Rzymian 5:12; 2 Piotra 3:13). W trakcie pogrzebu można przywołać na pamięć zalety zmarłej osoby, na przykład zwrócić uwagę na jej wierną postawę (2 Samuela 1:17-27).

 Niekiedy śpiewa się też pieśń opartą na Piśmie Świętym (Kolosan 3:16). Uroczystość kończy pokrzepiająca modlitwa (Filipian 4:6, 7).

 Opłaty lub zbiórki pieniędzy: Nie pobieramy od współwyznawców opłat za pogrzeby ani żadne inne usługi religijne. Nie organizujemy też zbiórek pieniędzy na naszych zebraniach (Mateusza 10:8).

 Uczestnicy: Na pogrzebie organizowanym w Sali Królestwa mile widziane są również osoby niebędące Świadkami Jehowy. Tak jak inne nasze spotkania, uroczystości pogrzebowe mają charakter otwarty.

Czy Świadkowie uczestniczą w pogrzebach organizowanych przez inne religie?

 Każdy Świadek podejmuje decyzję osobiście, kierując się sumieniem wyszkolonym na Biblii (1 Tymoteusza 1:19). Nie uczestniczymy jednak w uroczystościach religijnych, które są sprzeczne z zasadami biblijnymi (2 Koryntian 6:14-17).