Przejdź do zawartości

Jaki jest pogląd Świadków Jehowy na rozwód?

Jaki jest pogląd Świadków Jehowy na rozwód?

 Nasz pogląd na małżeństwo i rozwód opiera się na Biblii. Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały związek mężczyzny i kobiety. Jedyną podstawą biblijną do rozwodu są pozamałżeńskie kontakty seksualne (Mateusza 19:5, 6, 9).

Czy Świadkowie pomagają małżeństwom, które przeżywają trudności?

 Tak, na różne sposoby:

Czy starsi zboru muszą wyrazić zgodę na rozwód Świadka Jehowy?

 Nie. Nawet jeśli małżonkowie przeżywający kryzys proszą starszych o pomoc, nie są oni upoważnieni, żeby mówić im, co mają zrobić (Galatów 6:5). Jeżeli jednak ktoś decyduje się na rozwód bez podstaw biblijnych, to zgodnie z Biblią nie ma prawa do ponownego zawarcia małżeństwa (1 Tymoteusza 3:1, 5, 12).

Co Świadkowie myślą o separacji?

 Biblia zachęca współmałżonków, by nie odchodzili od siebie nawet w niesprzyjających okolicznościach (1 Koryntian 7:10-16). Wiele problemów da się zażegnać dzięki szczerej modlitwie, stosowaniu zasad biblijnych i okazywaniu miłości (1 Koryntian 13:4-8; Galatów 5:22).

 Jednak niektórzy chrześcijanie decydują się na separację w pewnych wyjątkowych sytuacjach, takich jak:

  •   Świadome zaniedbywanie rodziny pod względem materialnym (1 Tymoteusza 5:8).

  •   Stosowanie przemocy fizycznej (Psalm 11:5).

  •   Stwarzanie poważnego zagrożenia dla zdrowia duchowego. Bywa, że współmałżonek próbuje zmusić Świadka Jehowy do łamania praw Bożych. W takiej sytuacji nękany partner czasami stwierdza, że separacja jest jedynym sposobem, żeby mógł ‛być bardziej posłuszny Bogu niż ludziom’ (Dzieje 5:29).