Przejdź do zawartości

Czy Świadkowie Jehowy mają duchownych, którzy pobierają opłaty za swoje posługi?

 Trzymamy się wzoru ustanowionego przez chrześcijan z I wieku i dlatego nie ma wśród nas podziału na duchownych i laików. Wszyscy ochrzczeni Świadkowie są kaznodziejami biorącymi udział w głoszeniu dobrej nowiny i nauczaniu. Jesteśmy zorganizowani w zbory liczące mniej więcej po 100 osób. W każdym zborze usługują dojrzali duchowo mężczyźni nazywani „starszymi” (Tytusa 1:5). Za swoją pracę na rzecz współwyznawców nie pobierają żadnego wynagrodzenia.