Przejdź do zawartości

Skąd się wzięła nazwa Świadkowie Jehowy?

 Jehowa to imię własne Boga, wyjawione w Biblii (Wyjścia 6:3; Psalm 83:18). Świadek to ktoś, kto zeznaje na czyjąś rzecz, przedstawia informacje, o których prawdziwości jest przekonany.

 A zatem nazwa Świadkowie Jehowy wyraźnie wskazuje, że naszym głównym celem jest rozgłaszanie prawdy o Jehowie, Stwórcy wszechrzeczy (Objawienie 4:11). Dajemy o Nim świadectwo, nie tylko dzieląc się z innymi tym, czego dowiedzieliśmy się z Biblii, ale również naszym postępowaniem na co dzień (Izajasza 43:10-12; 1 Piotra 2:12).