Przejdź do zawartości

Co trzeba zrobić, żeby zostać Świadkiem Jehowy?

 Na temat kroków, które trzeba poczynić, żeby zostać Świadkiem Jehowy, wypowiedział się Jezus. Jego słowa znajdziemy w Ewangelii według Mateusza 28:19, 20. Fragment ten wyjaśnia, co trzeba zrobić, żeby stać się uczniem Chrystusa, a to wiąże się z mówieniem, czyli świadczeniem, o Jehowie.

 Krok 1: Dowiedz się, czego uczy Biblia. Jezus polecił swoim naśladowcom: „Czyńcie uczniów (...), ucząc ich” ​(Mateusza 28:19, 20). Biblia, a w szczególności zapisane w niej nauki Jezusa Chrystusa, zawierają informacje potrzebne do prowadzenia szczęśliwego i satysfakcjonującego życia (2 Tymoteusza 3:16, 17). Chętnie pomożemy ci poznać tę Księgę w ramach bezpłatnego studium biblijnego (Mateusza 10:7, 8; 1 Tesaloniczan 2:13).

 Krok 2: To, czego się uczysz, wprowadzaj w życie. Jezus powiedział, że uczniowie muszą również ‛przestrzegać wszystkiego, co im nakazał’ (Mateusza 28:20). Oznacza to, że studiowanie Biblii powinno być czymś więcej niż ćwiczeniem intelektualnym — może ono wymagać od ciebie dokonania istotnych zmian w sposobie myślenia i postępowania (Dzieje 10:42; Efezjan 4:22-29; Hebrajczyków 10:24, 25). Z czasem osoby, które stosują się do nauk Jezusa, podejmują osobistą decyzję, żeby tak jak on oddać swoje życie Bogu Jehowie (Mateusza 16:24).

 Krok 3: Chrzest (Mateusza 28:19). W Biblii chrzest przyrównano do śmierci (porównaj Rzymian 6:2-4). W sensie symbolicznym człowiek umiera dla swojego poprzedniego stylu życia i rozpoczyna nowe. Chrzest jest więc publicznym dowodem, że poczyniłeś już pierwsze dwa kroki opisane przez Jezusa i prosisz Boga o czyste sumienie (Hebrajczyków 9:14; 1 Piotra 3:21).

Jak mogę sprawdzić, czy jestem gotowy do chrztu?

 Porozmawiaj ze starszymi zboru. Upewnią się oni, że rozumiesz, z czym się wiąże chrzest, stosujesz w życiu to, czego się nauczyłeś, i z własnej woli oddałeś się Bogu (Dzieje 20:28; 1 Piotra 5:1-3).

Czy tak samo jest z dziećmi Świadków Jehowy?

 Tak. Zgodnie z poleceniem biblijnym wychowujemy nasze dzieci „karcąc je i ukierunkowując ich umysły zgodnie z myślami Jehowy” ​(Efezjan 6:4). Jednak dorastające dzieci, żeby zostać ochrzczone, same muszą chcieć poznawać, przyjmować i stosować nauki biblijne (Rzymian 12:2). W rzeczywistości każdy z nas musi sam podjąć decyzję, czy będzie wielbił Boga (Rzymian 14:12; Galatów 6:5).