Przejdź do zawartości

Co trzeba zrobić, żeby zostać Świadkiem Jehowy?

Co trzeba zrobić, żeby zostać Świadkiem Jehowy?

 Na temat kroków, które trzeba poczynić, żeby zostać Świadkiem Jehowy, wypowiedział się Jezus. Jego słowa znajdziemy w Ewangelii według Mateusza 28:19, 20. Fragment ten wyjaśnia, co trzeba zrobić, żeby stać się uczniem Chrystusa, a to wiąże się z mówieniem, czyli świadczeniem, o Jehowie.

 Krok 1: Dowiedz się, czego uczy Biblia. Jezus polecił swoim naśladowcom: „Czyńcie uczniów (...), ucząc ich” ​(Mateusza 28:19, 20). Biblia, a w szczególności zapisane w niej nauki Jezusa Chrystusa, zawierają informacje potrzebne do prowadzenia szczęśliwego i satysfakcjonującego życia (2 Tymoteusza 3:16, 17). Chętnie pomożemy ci poznać tę Księgę w ramach bezpłatnego studium biblijnego (Mateusza 10:7, 8; 1 Tesaloniczan 2:13).

 Krok 2: To, czego się uczysz, wprowadzaj w życie. Jezus powiedział, że uczniowie muszą również ‛przestrzegać wszystkiego, co im nakazał’ (Mateusza 28:20). Oznacza to, że studiowanie Biblii powinno być czymś więcej niż ćwiczeniem intelektualnym — może ono wymagać od ciebie dokonania istotnych zmian w sposobie myślenia i postępowania (Dzieje 10:42; Efezjan 4:22-29; Hebrajczyków 10:24, 25). Z czasem osoby, które stosują się do nauk Jezusa, podejmują osobistą decyzję, żeby tak jak on oddać swoje życie Bogu Jehowie (Mateusza 16:24).

 Krok 3: Chrzest (Mateusza 28:19). W Biblii chrzest przyrównano do śmierci (porównaj Rzymian 6:2-4). W sensie symbolicznym człowiek umiera dla swojego poprzedniego stylu życia i rozpoczyna nowe. Chrzest jest więc publicznym dowodem, że poczyniłeś już pierwsze dwa kroki opisane przez Jezusa i prosisz Boga o czyste sumienie (Hebrajczyków 9:14; 1 Piotra 3:21).

Jak mogę sprawdzić, czy jestem gotowy do chrztu?

 Porozmawiaj ze starszymi zboru. Upewnią się oni, że rozumiesz, z czym się wiąże chrzest, stosujesz w życiu to, czego się nauczyłeś, i z własnej woli oddałeś się Bogu (Dzieje 20:28; 1 Piotra 5:1-3).

Czy tak samo jest z dziećmi Świadków Jehowy?

 Tak. Zgodnie z poleceniem biblijnym wychowujemy nasze dzieci „karcąc je i ukierunkowując ich umysły zgodnie z myślami Jehowy” ​(Efezjan 6:4). Jednak dorastające dzieci, żeby zostać ochrzczone, same muszą chcieć poznawać, przyjmować i stosować nauki biblijne (Rzymian 12:2). W rzeczywistości każdy z nas musi sam podjąć decyzję, czy będzie wielbił Boga (Rzymian 14:12; Galatów 6:5).