Przejdź do zawartości

Czy Świadkowie Jehowy chcą zasłużyć sobie na zbawienie, głosząc od domu do domu?

Czy Świadkowie Jehowy chcą zasłużyć sobie na zbawienie, głosząc od domu do domu?

 Nie. Staramy się regularnie głosić od domu do domu, ale nie wierzymy, że dzięki temu zasłużymy sobie na zbawienie (Efezjan 2:8). Dlaczego?

 Zastanów się nad takim porównaniem: Wyobraź sobie hojnego człowieka, który obiecuje, że każdy, kto w danym dniu stawi się w wyznaczonym miejscu, otrzyma cenny dar. Gdybyś naprawdę wierzył obietnicy tego człowieka, czy wykonałbyś jego polecenie? Bez wątpienia! Zapewne powiedziałbyś swoim znajomym i rodzinie, że oni też mogą dostać prezent. Mimo wszystko nie zasłużysz na niego, wykonując polecenie darczyńcy. Dar pozostanie darem.

 Podobnie Świadkowie Jehowy są przekonani, że Bóg obdarzy życiem wiecznym wszystkich posłusznych Mu ludzi (Rzymian 6:23). Chętnie mówimy o swojej wierze drugim, mając nadzieję, że oni też skorzystają z Bożych obietnic. Nie spodziewamy się jednak, że postępując tak, zasłużymy sobie na zbawienie (Rzymian 1:17; 3:28). W rzeczywistości żaden człowiek nie jest w stanie uczynić tyle, by to niezwykłe błogosławieństwo od Boga mu się po prostu należało. On „zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego” (Tytusa 3:5, Biblia warszawska).