Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Jak jest finansowana działalność Świadków Jehowy?

Nasza działalność ewangelizacyjna jest finansowana głównie z dobrowolnych datków składanych przez nas samych. Nie płacimy dziesięcin, a na naszych spotkaniach religijnych nie zbiera się na tacę (Mateusza 10:7, 8). Kto chce złożyć datek, może go wrzucić do skrzynek znajdujących się w miejscach naszych zebrań. Ofiarodawcy pozostają anonimowi.

Nasze potrzeby finansowe nie są zbyt wygórowane, ponieważ nie mamy opłacanej klasy duchownych, nikt nie otrzymuje żadnych pieniędzy za głoszenie od domu do domu, a miejsca, w których wielbimy Boga, są skromne.

Datki, które są przekazywane do Biur Oddziałów Świadków Jehowy, przeznacza się na pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych, utrzymanie naszych misjonarzy i podróżujących kaznodziejów, budowę miejsc wielbienia Boga w uboższych krajach, a także na drukowanie i rozprowadzanie Biblii oraz opartych na niej publikacji.

Oprócz datków na naszą ogólnoświatową działalność składamy też datki na potrzeby miejscowego zboru. Członkowie poszczególnych zborów są regularnie zapoznawani ze sprawozdaniami finansowymi, z których dowiadują się, jak zostały wykorzystane ich datki.