Nie. Nasza organizacja nie nakazuje wystrzegania się konkretnych filmów, książek czy piosenek. Dlaczego?

Biblia zachęca każdego z osobna do szkolenia swoich „władz poznawczych”, żeby umiał odróżniać dobro od zła (Hebrajczyków 5:14).

Księga ta podaje podstawowe zasady, które chrześcijanin powinien brać pod uwagę przy wyborze rozrywki *. W każdej dziedzinie życia staramy się ‛wciąż upewniać, co jest godne upodobania Pana’ (Efezjan 5:10).

Biblia uczy, że głowa rodziny ma pewną miarę władzy, więc może decydować, czy pozwolić domownikom na określoną rozrywkę (1 Koryntian 11:3; Efezjan 6:1-4). Jednak w zborze nikt nie ma prawa dyktować współwyznawcom czegokolwiek w tej kwestii. Nie tworzymy żadnej listy zakazanych artystów, filmów lub piosenek (Galatów 6:5).

^ ak. 4 Na przykład potępiono w niej wszystko, co propaguje okultyzm, niemoralność płciową lub przemoc (Powtórzonego Prawa 18:10-13; Efezjan 5:3; Kolosan 3:8).