Przejdź do zawartości

Czy Świadkowie Jehowy są protestantami?

 Nie. Świadkowie Jehowy są chrześcijanami, nie można ich jednak zaliczyć do protestantów. Dlaczego?

 Protestantyzm bywa definiowany jako „ruch religijny stojący w opozycji do Kościoła rzymskokatolickiego”. Chociaż jako Świadkowie Jehowy nie zgadzamy się z naukami Kościoła katolickiego, to nie uważamy się za protestantów z następujących przyczyn:

  1.   Liczne wierzenia protestantów stoją w sprzeczności z tym, czego naprawdę uczy Biblia. Na przykład Biblia mówi, że ‛Bóg jest jeden’, a nie że jest Trójcą (1 Tymoteusza 2:5; Jana 14:28). Wyraźnie też dowodzi, że Bóg nie skazuje niegodziwych na ogniste piekło, lecz na wieczną zagładę (Psalm 37:9; 2 Tesaloniczan 1:9).

  2.   Nie protestujemy przeciw Kościołowi katolickiemu czy jakiejkolwiek innej religii ani nie próbujemy ich reformować. Po prostu głosimy dobrą nowinę o Królestwie Bożym i pomagamy innym w budowaniu wiary (Mateusza 24:14; 28:19, 20). Nie chodzi nam o reformowanie innych grup religijnych, ale o uczenie szczerych osób prawdy o Bogu i Jego Słowie, Biblii (Kolosan 1:9, 10; 2 Tymoteusza 2:24, 25).