Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Czy Świadkowie Jehowy są protestantami?

Nie. Świadkowie Jehowy są chrześcijanami, nie można ich jednak zaliczyć do protestantów. Dlaczego?

Protestantyzm bywa definiowany jako „ruch religijny stojący w opozycji do Kościoła rzymskokatolickiego”. Chociaż jako Świadkowie Jehowy nie zgadzamy się z naukami Kościoła katolickiego, to nie uważamy się za protestantów z następujących przyczyn:

  1. Liczne wierzenia protestantów stoją w sprzeczności z tym, czego naprawdę uczy Biblia. Na przykład Biblia mówi, że ‛Bóg jest jeden’, a nie że jest Trójcą (1 Tymoteusza 2:5; Jana 14:28). Wyraźnie też dowodzi, że Bóg nie skazuje niegodziwych na ogniste piekło, lecz na wieczną zagładę (Psalm 37:9; 2 Tesaloniczan 1:9).

  2. Nie protestujemy przeciw Kościołowi katolickiemu czy jakiejkolwiek innej religii ani nie próbujemy ich reformować. Po prostu głosimy dobrą nowinę o Królestwie Bożym i pomagamy innym w budowaniu wiary (Mateusza 24:14; 28:19, 20). Nie chodzi nam o reformowanie innych grup religijnych, ale o uczenie szczerych osób prawdy o Bogu i Jego Słowie, Biblii (Kolosan 1:9, 10; 2 Tymoteusza 2:24, 25).