Przejdź do zawartości

Czy Świadkowie Jehowy płacą dziesięcinę?

Czy Świadkowie Jehowy płacą dziesięcinę?

 Nie. Świadkowie Jehowy nie płacą dziesięciny. Nasza działalność finansowana jest z dobrowolnych datków. Czym jest dziesięcina i dlaczego Świadkowie Jehowy nie mają zwyczaju jej dawać?

 Nakaz płacenia dziesięciny, czyli dziesiątej części dochodu, wchodził w skład Prawa Mojżeszowego nadanego starożytnemu narodowi izraelskiemu. Jednak z Biblii jasno wynika, że Prawo Mojżeszowe — a więc i „nakaz, by (...) pobierać dziesięciny” — nie obowiązuje chrześcijan (Hebrajczyków 7:5, 18; Kolosan 2:13, 14).

 Świadkowie Jehowy, tak samo jak pierwsi chrześcijanie, wspierają dzieło ewangelizacji na dwa sposoby: przez branie w nim osobistego udziału, za który nie pobierają wynagrodzenia, oraz składanie dobrowolnych datków — a nie przez obowiązkowe dziesięciny i ofiary.

 Tym samym trzymamy się zalecenia danego chrześcijanom: „Niech każdy czyni tak, jak postanowił w sercu, nie z ociąganiem się albo pod przymusem, gdyż Bóg miłuje dawcę rozradowanego” (2 Koryntian 9:7).