Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Czym jest Ciało Kierownicze Świadków Jehowy?

Ciało Kierownicze to niewielka grupa dojrzałych duchowo chrześcijan, którzy zapewniają przewodnictwo Świadkom Jehowy na całym świecie. Nadzorują oni:

Ciało Kierownicze naśladuje wzór ustanowiony w I wieku przez „apostołów i starszych w Jerozolimie”, którzy podejmowali ważne decyzje w imieniu całego zboru chrześcijańskiego (Dzieje 15:2). Podobnie jak tamci wierni mężczyźni, członkowie Ciała Kierowniczego nie są przywódcami naszej organizacji. Szukając kierownictwa w Biblii, dowodzą, że za Głowę zboru, ustanowioną przez Boga Jehowę, uznają Jezusa Chrystusa (1 Koryntian 11:3; Efezjan 5:23).

Kto wchodzi w skład Ciała Kierowniczego?

W styczniu 2018 roku w skład Ciała Kierowniczego wchodzili: Kenneth Cook, Samuel Herd, Geoffrey Jackson, Stephen Lett, Gerrit Lösch, Anthony Morris, Mark Sanderson i David Splane. Usługują oni w naszym Biurze Głównym w Warwick w amerykańskim stanie Nowy Jork.

Jak jest zorganizowane Ciało Kierownicze?

Ciało Kierownicze powołało sześć komitetów, które nadzorują różne dziedziny naszej działalności. Każdy z członków Ciała Kierowniczego usługuje co najmniej w jednym z tych komitetów.

 • Komitet Koordynatorów: Nadzoruje rozwiązywanie problemów prawnych, reaguje w razie katastrof oraz prześladowań, które spotykają naszych współwyznawców na tle religijnym, a także w razie innych nagłych sytuacji dotyczących Świadków Jehowy.

 • Komitet Personalny: Ma za zadanie troszczyć się o członków rodziny Betel.

 • Komitet Wydawniczy: Jest odpowiedzialny za produkcję i wysyłkę literatury biblijnej oraz wznoszenie miejsc spotkań, Biur Tłumaczeń i obiektów Biur Oddziałów.

 • Komitet Służby: Sprawuje pieczę nad dziełem głoszenia „dobrej nowiny o królestwie” ​(Mateusza 24:14).

 • Komitet Nauczania: Czuwa nad przygotowywaniem duchowych wskazówek przekazywanych na zebraniach, szkoleniach oraz za pomocą filmów i materiałów dźwiękowych.

 • Komitet Redakcyjny: Zajmuje się przygotowywaniem pouczeń duchowych w formie drukowanej i zamieszczanych na naszej stronie internetowej; nadzoruje też pracę tłumaczy.

Poza pracą wykonywaną w ramach tych komitetów członkowie Ciała Kierowniczego każdego tygodnia spotykają się, żeby omówić potrzeby naszej organizacji. Rozważają wtedy, co na dany temat mówi Biblia i zabiegają o kierownictwo świętego ducha Bożego, starając się podejmować decyzje jednomyślnie (Dzieje 15:25).

Kto jest pomocnikiem Ciała Kierowniczego?

Są nimi godni zaufania chrześcijanie, którzy wspierają poszczególne komitety Ciała Kierowniczego (1 Koryntian 4:2). Mają oni umiejętności i doświadczenie w dziedzinie działalności nadzorowanej przez komitet, do którego zostali przydzieleni, i uczestniczą w jego cotygodniowych spotkaniach. Chociaż nie biorą udziału w podejmowaniu decyzji, służą cennymi radami i dostarczają dodatkowych informacji, wdrażają postanowienia komitetów oraz uważnie śledzą, jakie przynoszą one wyniki. Mogą też zostać poproszeni przez Ciało Kierownicze o odwiedzenie braci w innej części świata lub o przedstawienie przemówień przy okazji takich wydarzeń jak zgromadzenie statutowe czy zakończenie nauki w szkole Gilead.

LISTA POMOCNIKÓW

Komitet

Imię i nazwisko

Koordynatorów

 • John Ekrann

 

Personalny

 • Gerald Grizzle

 • Patrick LaFranca

 • Daniel Molchan

 • Ralph Walls

 

Wydawniczy

 • Don Adams

 • Robert Butler

 • Harold Corkern

 • Gajus Glockentin

 • Donald Gordon

 • Robert Luccioni

 • Alex Reinmueller

 • David Sinclair

 

Służby

 • Gary Breaux

 • Joel Dellinger

 • Seth Hyatt

 • Christopher Mavor

 • Baltasar Perla

 • William Turner

 • Leon Weaver

 

Nauczania

 • Ronald Curzan

 • Kenneth Flodin

 • William Malenfant

 • Mark Noumair

 • David Schafer

 

Redakcyjny

 • Robert Ciranko

 • James Mantz

 • Izak Marais

 • Leonard Myers

 • Gene Smalley

 • Hermanus van Selm