Przejdź do zawartości

Czym jest Ciało Kierownicze Świadków Jehowy?

 Ciało Kierownicze to niewielka grupa dojrzałych duchowo chrześcijan, którzy zapewniają przewodnictwo Świadkom Jehowy na całym świecie. Nadzorują oni:

 Ciało Kierownicze naśladuje wzór ustanowiony w I wieku przez „apostołów i starszych w Jerozolimie”, którzy podejmowali ważne decyzje w imieniu całego zboru chrześcijańskiego (Dzieje 15:2). Podobnie jak tamci wierni mężczyźni, członkowie Ciała Kierowniczego nie są przywódcami naszej organizacji. Szukając kierownictwa w Biblii, dowodzą, że za Głowę zboru, ustanowioną przez Boga Jehowę, uznają Jezusa Chrystusa (1 Koryntian 11:3; Efezjan 5:23).

Kto wchodzi w skład Ciała Kierowniczego?

 W skład Ciała Kierowniczego wchodzą: Kenneth Cook, Samuel Herd, Geoffrey Jackson, Stephen Lett, Gerrit Lösch, Anthony Morris, Mark Sanderson i David Splane. Usługują oni w naszym Biurze Głównym w Warwick w amerykańskim stanie Nowy Jork.

Jak jest zorganizowane Ciało Kierownicze?

 Ciało Kierownicze powołało sześć komitetów, które nadzorują różne dziedziny naszej działalności. Każdy z członków Ciała Kierowniczego usługuje co najmniej w jednym z tych komitetów.

 •   Komitet Koordynatorów: Nadzoruje rozwiązywanie problemów prawnych, reaguje w razie katastrof oraz prześladowań, które spotykają naszych współwyznawców na tle religijnym, a także w razie innych nagłych sytuacji dotyczących Świadków Jehowy.

 •   Komitet Personalny: Ma za zadanie troszczyć się o członków rodziny Betel.

 •   Komitet Wydawniczy: Jest odpowiedzialny za produkcję i wysyłkę literatury biblijnej oraz wznoszenie miejsc spotkań, Biur Tłumaczeń i obiektów Biur Oddziałów.

 •   Komitet Służby: Sprawuje pieczę nad dziełem głoszenia „dobrej nowiny o królestwie” ​(Mateusza 24:14).

 •   Komitet Nauczania: Czuwa nad przygotowywaniem duchowych wskazówek przekazywanych na zebraniach, szkoleniach oraz za pomocą filmów i materiałów dźwiękowych.

 •   Komitet Redakcyjny: Zajmuje się przygotowywaniem pouczeń duchowych w formie drukowanej i zamieszczanych na naszej stronie internetowej; nadzoruje też pracę tłumaczy.

 Poza pracą wykonywaną w ramach tych komitetów członkowie Ciała Kierowniczego każdego tygodnia spotykają się, żeby omówić potrzeby naszej organizacji. Rozważają wtedy, co na dany temat mówi Biblia i zabiegają o kierownictwo świętego ducha Bożego, starając się podejmować decyzje jednomyślnie (Dzieje 15:25).

Kto jest pomocnikiem Ciała Kierowniczego?

 Są nimi godni zaufania chrześcijanie, którzy wspierają poszczególne komitety Ciała Kierowniczego (1 Koryntian 4:2). Mają oni umiejętności i doświadczenie w dziedzinie działalności nadzorowanej przez komitet, do którego zostali przydzieleni, i uczestniczą w jego cotygodniowych spotkaniach. Chociaż nie biorą udziału w podejmowaniu decyzji, służą cennymi radami i dostarczają dodatkowych informacji, wdrażają postanowienia komitetów oraz uważnie śledzą, jakie przynoszą one wyniki. Mogą też zostać poproszeni przez Ciało Kierownicze o odwiedzenie braci w innej części świata lub o przedstawienie przemówień przy okazji takich wydarzeń jak zgromadzenie statutowe czy zakończenie nauki w szkole Gilead.

LISTA POMOCNIKÓW

Komitet

Imię i nazwisko

Koordynatorów

 • John Ekrann

 • Paul Gillies

Personalny

 • Gerald Grizzle

 • Patrick LaFranca

 • Daniel Molchan

 • Ralph Walls

 • Jeffrey Winder

Wydawniczy

 • Robert Butler

 • Harold Corkern

 • Gajus Glockentin

 • Donald Gordon

 • Robert Luccioni

 • Alex Reinmueller

 • David Sinclair

Służby

 • Gary Breaux

 • Joel Dellinger

 • Gage Fleegle

 • Seth Hyatt

 • Christopher Mavor

 • Baltasar Perla

 • Jonathan Smith

 • William Turner

 • Leon Weaver

Nauczania

 • Ronald Curzan

 • Kenneth Flodin

 • William Malenfant

 • Mark Noumair

 • David Schafer

Redakcyjny

 • Robert Ciranko

 • James Mantz

 • Izak Marais

 • Clive Martin

 • Leonard Myers

 • Gene Smalley

 • Hermanus van Selm