Przejdź do zawartości

Sprawozdanie ze zgromadzenia statutowego w 2014 roku

Sto lat rządów Królestwa!

Dnia 4 października 2014 roku odbyło się 130 doroczne zgromadzenie statutowe Pensylwańskiego Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego — Strażnica. Z programu skorzystało przeszło 19 000 osób, część bezpośrednio w Sali Zgromadzeń Świadków Jehowy w Jersey City w stanie New Jersey, a pozostali dzięki transmisji wideo w innych miejscach.

Przewodniczącym programu był Mark Sanderson z Ciała Kierowniczego. W słowach wstępnych podkreślił, że tegoroczne zgromadzenie jest historyczne, ponieważ upamiętnia setną rocznicę ustanowienia Królestwa Mesjańskiego.

Brat Sanderson przypomniał, czego dokonało Królestwo w ciągu pierwszych stu lat panowania. Zwrócił uwagę na trzy osiągnięcia:

  • Ogólnoświatowa działalność ewangelizacyjna. Z pomocą i błogosławieństwem Jehowy Jego słudzy niestrudzenie rozgłaszają dobrą nowinę o Królestwie. Liczba głosicieli wzrosła z zaledwie kilku tysięcy w roku 1914 do przeszło ośmiu milionów w roku służbowym 2014. Jesteśmy zdecydowani gorliwie kontynuować tę działalność, dopóki Jehowa nie postanowi jej zakończyć.

  • Ochrona zapewniana poddanym Królestwa jako grupie. Spotykamy się z zaciekłym sprzeciwem ze strony przywódców religijnych i politycznych, którzy czasami próbowali nawet zetrzeć Świadków Jehowy z powierzchni ziemi. Jednak Jehowa zawsze chroni swych sług jako grupę. Liczne zwycięstwa prawne — na przykład korzystne orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka — dowodzą, że On cały czas otacza nas opieką.

  • Zjednoczenie ludzi ze wszystkich środowisk. Poddani Królestwa pochodzą z różnych środowisk, grup narodowościowych i językowych, jednak pokonują wszelkie związane z tym wyzwania i w zjednoczony sposób wielbią Boga. Brat Sanderson powiedział: „Tylko Jehowa Bóg mógł dokonać tego cudu”. Podkreślił też, że wszyscy zebrani uważają swoją obecność na tym historycznym zgromadzeniu za zaszczyt.

Zostań przyjacielem Jehowy.

Ta seria filmów animowanych dla najmłodszych towarzyszy nam już ponad dwa lata. Obecni mogli obejrzeć nagrane wcześniej wypowiedzi dzieci z całego świata. Z ujmującą szczerością dziękowały one za to, czego nauczyły się z tych filmów. Ich wypowiedzi chwytały za serce.

Następnie pokazano kolejny, 12-minutowy film z tej serii, zatytułowany Jehowa pomoże ci być odważnym. Jest on oparty na biblijnej relacji o izraelskiej dziewczynce, która odważnie opowiedziała żonie Naamana o Jehowie (2 Król. 5:1-14). Film zamieszczono w serwisie internetowym jw.org w poniedziałek 6 października 2014 roku w przeszło 20 językach.

JW Language.

Brat Sanderson ogłosił wydanie nowej aplikacji na urządzenia przenośne. Pomoże ona Świadkom Jehowy, którzy z myślą o poszerzeniu zakresu swojej służby chcą się nauczyć języka obcego. Zawiera ponad 4000 słów i zwrotów w 18 językach, ale planuje się dalsze jej rozbudowywanie oraz uzupełnianie o nowe słownictwo i wstępy.

JW Broadcasting.

Zebrani entuzjastycznie przyjęli wiadomość o powstaniu telewizji internetowej JW Broadcasting. Na razie zostanie ona uruchomiona na okres próbny tylko w języku angielskim. Z Biura Głównego Świadków Jehowy w Nowym Jorku będzie nadawała filmy, muzykę i adaptacje dźwiękowe Biblii. Ponadto każdego miesiąca będzie można obejrzeć nowy program prowadzony przez któregoś członka Ciała Kierowniczego lub pomocnika współpracującego z jednym z komitetów Ciała Kierowniczego.

Wyświetlono fragment pierwszej z tych audycji, której gospodarzem był Stephen Lett. Widzowie mogli zobaczyć, ile pracy włożono w uruchomienie stacji JW Broadcasting. Ta telewizja jest dostępna od 6 października 2014 roku pod adresem tv.jw.org.

Królestwo Boże — 100 lat panowania.

W filmie pod tym tytułem brat Samuel Herd, członek Ciała Kierowniczego, przedstawił dokonania Królestwa Bożego — to, jak pod kierownictwem tego rządu stopniowo wzrastaliśmy i ulepszaliśmy metody głoszenia. Film składał się z nagrań archiwalnych, rekonstrukcji zdarzeń historycznych oraz wywiadów z długoletnimi Świadkami Jehowy. Pokazywał, jaką rolę w rozwoju dzieła głoszenia odegrała „Fotodrama stworzenia”, gramofony, karty świadectwa, pochody informacyjne, samochody z megafonami oraz szkolenia teokratyczne.

Jaką korzyść odnosimy z rozmyślania o tym, czego dokonało Królestwo w ciągu pierwszych stu lat panowania? Utwierdzamy się w przekonaniu, że to realny rząd, i tym bardziej wyczekujemy tego, czego dokona w przyszłości.

Pieśni wysławiające Jehowę.

Obecni z radością przyjęli wiadomość o planowanej rewizji śpiewnika Śpiewajmy Jehowie, podaną przez brata Davida Splane’a z Ciała Kierowniczego. Śpiewnik będzie miał srebrzone brzegi i szarą okładkę, podobnie jak zrewidowane wydanie Biblii. Użycie materiałów wysokiej jakości odzwierciedla szacunek, z jakim podchodzimy do muzyki wysławiającej Jehowę.

Brat Splane poinformował też, że do śpiewnika dodane zostaną nowe pieśni. Nie musimy jednak czekać aż do jego wydania, żeby poznać te utwory, ponieważ będą one stopniowo zamieszczane w serwisie jw.org.

Trzy nowe pieśni, przećwiczone wcześniej przez rodzinę Betel, zaśpiewano już podczas zgromadzenia statutowego. Pod batutą brata Splane’a chór wykonał pieśń „Niebiańskie Królestwo wkrótce zapanuje nad ziemią!”, skomponowaną specjalnie na setną rocznicę narodzin Królestwa. Następnie zaśpiewali ją wszyscy obecni. Nieco później chór wraz z zebranymi zaśpiewał kolejną nową pieśń, zatytułowaną „Daj nam śmiałość”.

Wywiady.

Pokazano nagraną wcześniej rozmowę z trzema małżeństwami, którą przeprowadził Gerrit Lösch z Ciała Kierowniczego. Ci długoletni betelczycy opowiedzieli o zmianach, których byli świadkami, podkreślając, że lud Boży nie stoi w miejscu. Brat Lösch zauważył, że takie ulepszenia zostały zapowiedziane w Biblii, i zachęcił wszystkich do dotrzymywania kroku organizacji Jehowy (Izajasza 60:17).

„Pierwowzory i odpowiedniki”.

Przemówienie to wygłosił brat Splane. Wyjaśnił, dlaczego w ostatnich latach w naszych publikacjach wspomina się o pierwowzorach i odpowiednikach rzadziej niż w przeszłości.

Przez długi czas uważaliśmy, że pewni wierni słudzy Boży opisani w Biblii wyobrażają określone grupy chrześcijan w naszych czasach. Podobnie traktowaliśmy wiele relacji biblijnych, sądząc, że zapowiadały one przeżycia współczesnych sług Jehowy. Szukanie takich analogii oczywiście może być fascynujące, jednak ostatnio od tego odeszliśmy. Dlaczego?

Czasami Pismo Święte jasno wskazuje, że jakaś postać lub wydarzenie symbolizuje kogoś lub coś większego. Wtedy nie ma wątpliwości, że chodzi o pierwowzór i odpowiednik. „Ale tam, gdzie Biblia nic na ten temat nie mówi, nie możemy się dopatrywać dodatkowego znaczenia” — powiedział brat Splane. Nie powinniśmy doszukiwać się w relacjach biblijnych ukrytych znaczeń. Co więcej, gdybyśmy oddali się takim rozważaniom, moglibyśmy przeoczyć praktyczne lekcje płynące z tych relacji dla wszystkich nas — bez względu na to, czy mamy nadzieję niebiańską, czy ziemską (Rzymian 15:4) *.

„Czy będziesz czuwać?”

W przemówieniu tym brat Lett podał uściślone zrozumienie przypowieści o dziesięciu dziewicach (Mateusza 25:1-13). Oto ono: Oblubieńcem jest Jezus, a dziewicami — jego namaszczeni naśladowcy (Łukasza 5:34, 35; 2 Koryntian 11:2). Przypowieść odnosi się do dni ostatnich, a punkt kulminacyjny zapowiedzianych w niej wydarzeń przypada na czas wielkiego ucisku. Mówiąc o pięciu głupich dziewicach, Jezus nie sugerował, że wielu pomazańców nie dochowa wierności i że zastąpi ich kto inny. Udzielił raczej dobitnej przestrogi. Podobnie jak dziewice, z których pięć postąpiło roztropnie, a pięć głupio, każdy pomazaniec stoi przed wyborem, czy pozostanie czujny, czy też okaże się niewierny.

Zgodnie z zasadą, że w relacjach biblijnych nie należy doszukiwać się ukrytych znaczeń, nie wydaje się rozsądne przypisywanie każdemu szczegółowi tej przypowieści proroczego znaczenia. Należy raczej skupić się na nauce płynącej z tego przykładu. Bez względu na to, czy należymy do grona pomazańców, czy do „drugich owiec”, powinniśmy czuwać i pozwalać naszemu światłu jasno świecić (Jana 10:16; Marka 13:37; Mateusza 5:16). Nikt nie może dochować wierności za nas. Wszyscy musimy pokazać, że ‛wybieramy życie’, zachowując czujność duchową i aktywność w służbie (Powtórzonego Prawa 30:19).

„Przypowieść o talentach”.

Następnie brat Anthony Morris z Ciała Kierowniczego omówił zrewidowane wyjaśnienie przypowieści o talentach (Mateusza 25:14-30). Aktualnie rozumiemy, że pan (Jezus) nagrodzi swych niewolników (wiernych namaszczonych naśladowców na ziemi) w przyszłości, kiedy przyjdzie i wyniesie ich do chwały niebiańskiej. Gdy Jezus mówił o tym, co spotka „niewolnika niegodziwego i gnuśnego”, nie zapowiadał, że wielu pomazańców nie dochowa wierności. Było to raczej ostrzeżenie, mające im uświadomić, że muszą pozostać pilni i wystrzegać się postawy, którą przejawiał ten niewolnik.

Jaka praktyczna nauka płynie z tej przypowieści? Opisany w niej pan powierzył niewolnikom coś wartościowego. Podobnie Jezus powierzył swoim naśladowcom coś, co jest dla niego bardzo cenne — zadanie głoszenia i czynienia uczniów. Oczekuje, że będziemy wykonywać to zadanie pilnie, robiąc tyle, na ile pozwalają nam warunki. Brat Morris pochwalił zebranych za gorliwy udział w pracy na rzecz Królestwa.

„Kto wkrótce zaatakuje lud Boży?”

Na to intrygujące pytanie odpowiedział w przemówieniu końcowym brat Geoffrey Jackson z Ciała Kierowniczego. Omówił proroctwo dotyczące przyszłego ataku na lud Boży, zainicjowanego przez Goga z Magog (Ezechiela 38:14-23).

Do tej pory rozumieliśmy, że Gog to inne określenie Szatana Diabła po tym, jak został zrzucony z nieba. Jednak takie wyjaśnienie rodzi kilka pytań. Na przykład Jehowa oznajmił, że pokonanego Goga da „na żer ptakom drapieżnym, ptakom o wszelakim skrzydle oraz dzikim zwierzętom polnym” ​(Ezechiela 39:4). Zapowiedział też, że „Gog oraz cała jego rzesza” zostaną pogrzebani na ziemi (Ezechiela 39:11). Ale czy coś takiego może spotkać stworzenie duchowe? Ponadto Szatan zostanie na 1000 lat wrzucony do otchłani, a nie pożarty czy pogrzebany (Objawienie 20:1, 2). Co więcej, po zakończeniu tego okresu zostanie wypuszczony i „wyjdzie, by wprowadzić w błąd narody na czterech narożnikach ziemi, Goga i Magoga” ​(Objawienie 20:7, 8). Gdyby to Szatan był Gogiem, musiałby wprowadzić w błąd samego siebie.

Brat Jackson wyjaśnił, że Gog z Magog z proroctwa Ezechiela musi wyobrażać nie Szatana, lecz koalicję narodów, które zaatakują lud Boży. Biblijne wzmianki o ataku Goga, ataku „króla północy” i ataku „królów ziemi” prawdopodobnie dotyczą tego samego wydarzenia (Daniela 11:40, 44, 45; Objawienie 17:12-14; 19:19).

Kim w takim razie jest „król północy”? Czas pokaże. Tak czy inaczej, nasze zrozumienie tych przyszłych wydarzeń stale się pogłębia, co bardzo umacnia naszą wiarę. Nie boimy się nadchodzącego ataku, bo wiemy, że gdy Gog z Magog zaatakuje, zostanie pokonany i całkowicie zniszczony, a słudzy Boży ocaleją i będą żyć wiecznie *.

Zakończenie.

Brat Sanderson podał ogłoszenie, że zrewidowana wersja angielskiego Przekładu Nowego Świata jest już dostępna w formacie kieszonkowym. Przygotowywane są też nagrania Biblii z podziałem na role. Będą one stopniowo umieszczane w serwisie jw.org, począwszy od Ewangelii według Mateusza.

Brat Sanderson ogłosił, że myśl przewodnia na rok 2015 została zaczerpnięta z Psalmu 106:1 i brzmi: „Dzięki składajcie Jehowie, bo jest dobry”. Zachęcił wszystkich, żeby każdego dnia dostrzegali rzeczy, za które mogą być wdzięczni Jehowie.

Program zakończono trzecią z nowych pieśni, zatytułowaną „Jehowa to Twoje imię”. Zebrani zaśpiewali ją wraz z chórem, do którego dołączyło wszystkich siedmiu członków Ciała Kierowniczego. Było to stosowne zakończenie tego doprawdy pamiętnego zgromadzenia statutowego.

^ ak. 22 To i kolejne dwa przemówienia zostały oparte na artykułach, które ukażą się w Strażnicy z 15 marca 2015 roku.

^ ak. 30 Przemówienie oparte na artykule, który ukaże się w Strażnicy z 15 maja 2015 roku.