Przejdź do zawartości

Atlanta serdecznie wita Świadków Jehowy

„Chcę wyrazić uznanie dla członków Waszej organizacji za gotowość i żarliwość, z jaką służą królestwu Bożemu. Wasze dobroczynne działania i wsparcie finansowe na rzecz innych Świadków Jehowy oraz społeczeństwa są bardzo cenne i godne szacunku”.

Jest to cytat z listu pana Kasima Reeda, burmistrza Atlanty, stolicy amerykańskiego stanu Georgia. List ten skierowano do Świadków Jehowy przybywających na trzy duże kongresy, które tam zaplanowano.

Rada Miasta Atlanty również przywitała delegatów. Oto fragment wystosowanego przez nią pisma: „Na świecie jest blisko osiem milionów Świadków Jehowy, a liczba ta obejmuje setki osób różniących się kulturą i językiem. Ale (...) jednoczą Was wspólne cele; (...) pragniecie czcić Jehowę, Boga Biblii i Stwórcę wszystkiego”.

W lipcu i sierpniu 2014 roku odbyły się w tym mieście trzy kongresy — dwa w języku angielskim, a jeden w hiszpańskim. Delegaci przybyli co najmniej z 28 krajów. Program w języku angielskim był na żywo tłumaczony na języki rosyjski i japoński. W sumie na trzech wspomnianych kongresach obecnych było 95 689 osób.

W roku 2014 Świadkowie Jehowy zorganizowali 24 duże kongresy międzynarodowe w 9 krajach, z czego 16 takich zgromadzeń odbyło się w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych.