Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Melodia wielu języków

Przetłumaczenie choćby jednej pieśni na inny język nie jest łatwe. Jeszcze większe wyzwanie stanowi przetłumaczenie całego śpiewnika złożonego ze 135 pieśni.

Świadkowie Jehowy podjęli się tego zadania i w ciągu trzech lat przetłumaczyli na 116 języków nowy śpiewnik, zatytułowany Śpiewajmy Jehowie. W 55 innych językach dostępna jest wersja zawierająca 55 pieśni. W toku są też prace nad wieloma kolejnymi wersjami językowymi.

Tłumaczenie i pisanie tekstów

Świadkowie Jehowy wydają literaturę biblijną w około 600 językach, z czego jakieś 400 jest dostępnych w Internecie. Jednak tłumaczenie śpiewnika to szczególnie wymagająca praca. Dlaczego? Ponieważ podkład muzyczny pieśni ze śpiewnika Śpiewajmy Jehowie jest jeden, ale tekst musiał zostać przetłumaczony na wiele języków.

Układanie tekstu pieśni to nie to samo, co tłumaczenie artykułu do czasopisma. Tłumacze pracujący nad Strażnicą starają się dokładnie przekazać wszelkie niuanse znaczeniowe oryginalnego tekstu. Natomiast z pieśniami jest nieco inaczej.

Jak to się robi

Podczas tłumaczenia pieśni stosuje się trochę inne podejście do tekstu źródłowego, ponieważ słowa utworu muszą mieć sens, ładnie brzmieć i być łatwe do zapamiętania.

Słownictwo użyte w pieśni wychwalającej Boga powinno być wystarczająco proste, aby osoba śpiewająca mogła bez trudu dostrzec sens i przesłanie każdej frazy. We wszystkich językach słowa muszą się komponować z muzyką i brzmieć naturalnie, tak jakby były słowami śpiewającego.

Jak tłumacze osiągnęli ten cel? Nie chodziło o dokonanie dosłownego przekładu z języka angielskiego; zespołom tłumaczy polecono napisać nowe teksty, które miały oddać główne przesłanie oryginału. Tłumacze ściśle trzymali się myśli biblijnych, na których oparto każdą pieśń, a jednocześnie używali wyrażeń zrozumiałych i łatwych do zapamiętania.

Pierwszym krokiem było dokonanie dosłownego roboczego tłumaczenia utworu z języka angielskiego. Następnie na tej podstawie uzdolnione osoby pracowały nad stworzeniem barwnego i zrozumiałego tekstu. Na koniec cały zespół tłumaczący sprawdzał powstały tekst, mając na uwadze zgodność z naukami biblijnymi.

Świadkowie Jehowy z całego świata bardzo ucieszyli się z nowego śpiewnika, a w wielu językach wciąż na niego niecierpliwie czekają.