Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Bezpłatne nagrania Biblii z wykorzystaniem setek głosów

„Zajmujące, pobudzające do myślenia, dynamiczne”.

„Dzięki nim relacje biblijne ożywają”.

„Urzekające! Tchną nowe życie we fragmenty Biblii, które znam od lat”.

Właśnie w taki sposób wypowiadają się osoby, które słuchały nagrania Ewangelii według Mateusza dostępnego w języku angielskim na stronie www.jw.org.

Pierwszą wersję nagrań dźwiękowych Biblii Świadkowie Jehowy zaczęli przygotowywać w roku 1978. Z czasem całej Biblii bądź jej części można było słuchać w 20 językach.

W roku 2013 opublikowano zrewidowane wydanie Przekładu Nowego Świata w języku angielskim, dlatego pojawiła się potrzeba nagrania Biblii na nowo. Ale w przeciwieństwie do poprzedniej wersji nagrań, w których wzięło udział trzech lektorów, teraz każda z ponad tysiąca postaci biblijnych będzie miała inny głos.

Taka różnorodność głosów pomaga słuchaczom wyobrazić sobie wydarzenia opisane w danej relacji biblijnej. Choć nagrania te nie są adaptacjami dźwiękowymi Biblii, zawierającymi efekty akustyczne i muzykę, to są niezwykle realistyczne.

Przedsięwzięcie, w które zaangażowanych jest tak wiele osób, wymaga starannego planowania. Na początek osoby zajmujące się gromadzeniem materiałów musiały ustalić, kto wypowiada dane słowa, ich znaczenie i kryjące się za nimi emocje. Na przykład jak rozstrzygnąć, czyj głos ma zabrzmieć w nagraniu, jeśli cytowany jest któryś z apostołów, ale nie wiadomo dokładnie który? Wypowiedź zdradzającą wątpliwości można przypisać Tomaszowi, natomiast tę świadczącą o impulsywności — Piotrowi.

Przemyślano również kwestię wieku poszczególnych postaci. Żeby nagrać kwestie wypowiadane przez młodego apostoła Jana, potrzebny był głos młodego mężczyzny, a słowa sędziwego apostoła Jana czyta ktoś starszy.

Ponadto trzeba znaleźć dobrych lektorów. Większość z nich jest wybierana spośród osób usługujących w amerykańskim Biurze Oddziału Świadków Jehowy. W trakcie przesłuchań potencjalni lektorzy są proszeni o przygotowanie, a następnie przeczytanie wybranego akapitu z Przebudźcie się! Osoby te czytają także fragment Biblii, w którym wyrażono emocje, takie jak gniew, smutek, radość czy zniechęcenie. Wspomniane przesłuchania pozwalają określić możliwości lektorów i zdecydować, do jakiego tekstu dany głos najlepiej będzie pasował.

Gdy role są już przydzielone, lektorzy udają się do jednego ze studiów nagrań — w Brooklynie lub Patterson — gdzie nagrywane są ich kwestie. Nad tym, żeby lektor czytał we właściwy sposób, czuwa reżyser. Zarówno on, jak i lektor korzystają ze specjalnie opracowanego tekstu, który zawiera wskazówki dotyczące pauz oraz akcentowania w poszczególnych fragmentach. Pewną pomocą dla reżysera są także nagrania poprzedniej wersji Przekładu Nowego Świata.

Materiał jest częściowo montowany w studiu już w czasie realizacji. Aby wybrać najlepszą wersję, montażyści muszą nieraz połączyć zdania lub słowa z kilku wariantów nagrania.

Nie wiadomo, ile czasu zajmie nagranie całego zrewidowanego Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata w języku angielskim. Jednak za każdym razem, gdy kolejna księga biblijna zostanie nagrana, będzie umieszczona w serwisie jw.org, a przy jej nazwie w części „Księgi biblijne” pojawi się ikona słuchawek.