Przejdź do zawartości

Udzielanie pomocy więźniom

Każdego dnia Biuro Oddziału Świadków Jehowy w USA otrzymuje z zakładów karnych dziesiątki listów od więźniów, którzy proszą o pomoc duchową.

W odpowiedzi na takie prośby przy pomocy głosicieli z pobliskich zborów organizuje się spotkania i studia biblijne z osobami przebywającymi w aresztach, zakładach karnych, szpitalach stanowych, placówkach dla nieletnich i ośrodkach terapii uzależnień.

W niektórych zakładach karnych nasi kaznodzieje regularnie przedstawiają program zebrań zborowych. Na przykład w pewnym więzieniu na dwóch dziedzińcach zebrały się 32 osoby, żeby wysłuchać wykładu publicznego.

Rezultaty są obiecujące. W stanie Indiana mężczyzna odbywający karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo z premedytacją przeobraził swoje życie i został ochrzczony jako Świadek Jehowy.

O innym więźniu, przebywającym w dużym zakładzie karnym w Kalifornii, Świadek, który prowadził z nim studium, mówi: „Widziałem, kim był kiedyś, i widzę, kim jest teraz. Żeby nadawać się do chrztu, dokonał naprawdę gruntownych zmian”.

Wielu więźniów postanawia żyć zgodnie z Biblią, choć wie, że może ich to drogo kosztować. Na przykład zdarza się, że gdy ktoś zrywa z gangiem, dla bezpieczeństwa musi być trzymany w odosobnieniu bądź przeniesiony do innej placówki.

Wpływ Biblii na życie ludzi jest tak potężny, że władze więzienne są pod głębokim wrażeniem. Nieraz wręczają Świadkom wyróżnienia oraz dyplomy z wyrazami wdzięczności za piękną pracę, jaką ochotniczo wykonują w zakładach karnych.