Przejdź do zawartości

Siedemdziesiąt lat Szkoły Gilead

1 lutego 1943 roku w stanie Nowy Jork rozpoczęła zajęcia pierwsza klasa wyjątkowej szkoły, znanej obecnie jako Biblijna Szkoła Strażnicy — Gilead. Wykształciła ona już przeszło 8000 mężczyzn i kobiet z całego świata.

U góry: wejście do Szkoły Gilead, South Lansing w stanie Nowy Jork. U dołu: wykładowca Szkoły Gilead przemawia w amfiteatrze do studentów 31 klasy

Jonathan, absolwent jednej z ostatnich klas, mówi: „To szkolenie, oparte na Słowie Bożym, pomoże nam skuteczniej działać na każdym terenie czy w każdej kulturze”. Jego żona Marnie dodaje: „Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej pragnę pomagać ludziom dostrzec, że nie ma lepszej drogi życiowej niż ta, którą wskazuje nam Stwórca. Jestem przekonana, że pomaganie innym w poznaniu Jehowy przysporzy im szczęścia”.

Szkoła Gilead zapewnia bezpłatne, pięciomiesięczne szkolenie, którego program oparty jest przede wszystkim na Biblii i koncentruje się na działalności ewangelizacyjnej. Ma ono pomóc absolwentom umacniać lud Boży i wywierać na niego stabilizujący wpływ oraz pielęgnować przymioty duchowe niezbędne do radzenia sobie z różnymi problemami. Podczas zajęć studenci omawiają zasady biblijne, które pozwalają im zacieśniać więź z Bogiem Jehową.

U góry: 1958 rok, Albert Schroeder prowadzi lekcję, posługując się modelem przybytku. U dołu: 1968 rok, Ulysses Glass prowadzi zajęcia w 46 klasie Gilead

Do Gilead zapraszane są małżeństwa, które już w pełnym zakresie usługują jako kaznodzieje. Po szkoleniu absolwenci wracają tam, gdzie działali wcześniej, lub otrzymują przydziały do innych krajów. Niektórzy są kierowani do jednego z przeszło 90 Biur Oddziałów Świadków Jehowy. Większość usługuje w rejonach gęsto zaludnionych, gdzie może mieć największy wpływ na działalność kaznodziejską.

Szkoła Gilead początkowo mieściła się na Farmie Królestwa w South Lansing w stanie Nowy Jork. W roku 1961 została przeniesiona do Biura Głównego Świadków Jehowy w nowojorskim Brooklynie. W latach 1988-1995 znajdowała się na Farmach Strażnicy w Wallkill w stanie Nowy Jork. A od roku 1995 ma swoją siedzibę w Centrum Szkoleniowym Towarzystwa Strażnica w Patterson, również w stanie Nowy Jork. W marcu 2013 roku zajęcia zakończyła 134 klasa.

U góry: 2003 rok, studenci 116 klasy podczas zajęć. U dołu: 2011 rok, studenci w bibliotece szkoły.

Od 70 lat absolwenci Biblijnej Szkoły Strażnicy — Gilead są wzorem wiernego świadczenia o Jehowie.